• thaitravelloc@gmail.com
 • Bangkok Thailand

หาดเจ้าไหม
-

หาดเจ้าไหม-

หาดเจ้าไหม ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของ จังหวัดตรัง

ประเภททางทะเล ทะเล / ชายหาด อยู่ในหน่วยงาน อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม ตรัง

เป็นสถานที่ท่องเที่ยวใน จังหวัด ตรัง

marine - is in Hat Chao Mai National Park Mai Fat , Sikao , Trang Thailand

(Viewing : 8)

Maps on Local Area

View Local on Maps

Edit Data

Photo

หาดเจ้าไหม-

 

info

  Contact/Address :

Facility :

Open time/Other info. ตลอดทั้งปี

# #รถเช่า ตรัง

Attraction Nearby

เกาะมุกต์ ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง

เกาะมุกต์

-

ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง

ถ้ำเจ้าไหม ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง

ถ้ำเจ้าไหม

-

ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง

หาดยาว ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง

หาดยาว

HADYAO

ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง

ถ้ำมรกต ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง

ถ้ำมรกต

MORAGOTGAVE

ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง

บ่อน้ำร้อนควนแคง ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง

บ่อน้ำร้อนควนแคง

-

ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง

หาดปากเมง ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง

หาดปากเมง

PAKMENG BEACH

ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง

หาดหยงหลิง ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง

หาดหยงหลิง

ััYONGLING BEACH

ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง

เกาะแหวน ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง

เกาะแหวน

KOAKWEAN

ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง

ถ้ำมรกต ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง

ถ้ำมรกต

MORAGOTGAVE

ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง

เกาะกระดาน ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง

เกาะกระดาน

-

ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง

เกาะมุกต์ ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง

เกาะมุกต์

-

ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง

ถ้ำเจ้าไหม ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง

ถ้ำเจ้าไหม

-

ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง

เกาะเชือก ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง

เกาะเชือก

-

ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง

สวนพฤกษศาสตร์ทุ่งค่าย ต.ย่านตาขาว อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง

สวนพฤกษศาสตร์ทุ่งค่าย

Thung Khai Botanical Garden

ต.ย่านตาขาว อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง

บ่อน้ำร้อนควนแคง ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง

บ่อน้ำร้อนควนแคง

-

ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง

สวนพฤกษศาสตร์เขาช่อง ต.นาโยง อ.นาโยง จ.ตรัง

สวนพฤกษศาสตร์เขาช่อง

Khao Chong Botanical Garden

ต.นาโยง อ.นาโยง จ.ตรัง

Relate Type

หาดเล็ก ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา

หาดเล็ก

Small Sandy Beach

ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา

อ่าวถ้ำพระนาง ต.อ่าวนาง อ.เมือง จ.กระบี่

อ่าวถ้ำพระนาง

-

ต.อ่าวนาง อ.เมือง จ.กระบี่

เขาหน้ายักษ์ ต.ท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา

เขาหน้ายักษ์

Khaonayak

ต.ท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา

อ่าวเมาะและ ต.ปากน้ำ อ.ละงู จ.สตูล

อ่าวเมาะและ

Ao Molae

ต.ปากน้ำ อ.ละงู จ.สตูล

ปรานบุรี ต.ปากน้ำปราณบุรี
 อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

ปรานบุรี

Pran Buri

ต.ปากน้ำปราณบุรี อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

เกาะกะทะ ต.สาคู อ.ถลาง จ.ภูเก็ต

เกาะกะทะ

Koh Kata

ต.สาคู อ.ถลาง จ.ภูเก็ต

หาดอ่าวเคย ต.ม่วงกลวง
 อำเภอกะเปอร์ อ.กะเปอร์ จ.ระนอง

หาดอ่าวเคย

Haad Ao Khoey

ต.ม่วงกลวง อำเภอกะเปอร์ อ.กะเปอร์ จ.ระนอง

หาดนพรัตน์ธารา ต.อ่าวนาง อ.เมือง จ.กระบี่

หาดนพรัตน์ธารา

-

ต.อ่าวนาง อ.เมือง จ.กระบี่

Hotels and Accommodation in ตรัง

กะช่องฮิลล์ รีสอร์ท

กะช่องฮิลล์ รีสอร์ท

Address :อ.นาโยง, จังหวัด ตรัง, 92170,Thailand

แสงทองห้องพัก

แสงทองห้องพัก

Address :อ.สิเกา, จังหวัด ตรัง, 92150,Thailand

Tel :+(66)-(87)-4658288

สวนพฤกษา รีสอร์ท

สวนพฤกษา รีสอร์ท

Address :คลองน้ำเจ็ด, อ.ย่านตาขาว, จังหวัด ตรัง, 92140,Thailand

โรงแรมทุ่งค่าย รีสอร์ท

โรงแรมทุ่งค่าย รีสอร์ท

Address :108/3 คลองน้ำเจ็ด, อ.ย่านตาขาว, จังหวัด ตรัง, 92140,Thailand

Tel :+(66)-(75)-280084

โรงแรมโกเต็ง

โรงแรมโกเต็ง

Address :77-79 ซอยพระรามที่ 6, อ.เมืองตรัง, จังหวัด ตรัง, 92000,Thailand

Tel :+(66)-(75)-218622

บ้านระเบียงตรัง

บ้านระเบียงตรัง

Address :อ.เมืองตรัง, จังหวัด ตรัง, 92000,Thailand

เจริญสุข

เจริญสุข

Address :อ.วังวิเศษ, จังหวัด ตรัง, 92220,Thailand

เซฟ เฮ้าส์ โฮเต็ล

เซฟ เฮ้าส์ โฮเต็ล

Address :20/2 ซอยรักษ์จันทน์ 7, อ.เมืองตรัง, จังหวัด ตรัง, 92000,Thailand

โรงแรม เอสที

โรงแรม เอสที

Address :อ.วังวิเศษ, จังหวัด ตรัง, 92220,Thailand

ควนตุ้งกู โฮมสเตย์

ควนตุ้งกู โฮมสเตย์

Address :อ.กันตัง, จังหวัด ตรัง, 92110,Thailand

Tel :+(66)-(85)-4724430

เนเจอร์ฟาร์มรีสอร์ท

เนเจอร์ฟาร์มรีสอร์ท

Address :เร่งรัดพัฒนาชนบท ตรัง 3050, อ.สิเกา, จังหวัด ตรัง, 92150,Thailand

Tel :+(66)-(75)-207934

ฉางหลาง รีสอร์ท

ฉางหลาง รีสอร์ท

Address :อ.สิเกา, จังหวัด ตรัง, 92150,Thailand

Tel :+(66)-(75)-203029

Hotel Relate in ตรัง

โรงแรมรักษ์จันทน์

  โรงแรมรักษ์จันทน์

 • Address : เลขที่ 20/2-7 ถ.เพลินพิทักษ์ ต.ทับเที่ยง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
 • Tel : 0-7521-8415
 • Province : ตรัง
 • Thailand
โรงแรมวิมาน โฮเต็ล
โรงแรมโกเต็ง

  โรงแรมโกเต็ง

 • Address : เลขที่ 77-79 ถ.พระราม 6 ต.ทับเที่ยง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
 • Tel : 0-7521-8622
 • Province : ตรัง
 • Thailand
โรงแรมแกรนด์สวีท อินน์
โรงแรม เรือรัษฎา

  โรงแรม เรือรัษฎา

 • Address : เลขที่ 188 ถ.พัทลุง ต.ทับเที่ยง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
 • Tel : 0-7521-4230
 • Province : ตรัง
 • Thailand
โรงแรมเกาะมุกด์ รีสอร์ท
โรงแรมฉางหลาง  รีสอร์ท
โรงแรมเมอเมด

  โรงแรมเมอเมด

 • Address : เลขที่ 296/25 ถ.ห้วยยอด ต.ทับเที่ยง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
 • Tel : 0-7521-1927
 • Province : ตรัง
 • Thailand

เช็คราคาโรงแรมใน ตรัง
เช็คราคาโรงแรมใน ตรัง