• thaitravelloc@gmail.com
 • Bangkok Thailand

แก่งลานนกยูง
Kaeng Lan Nok Yoong

แก่งลานนกยูงKaeng Lan Nok Yoong

แก่งลานนกยูง ต.ปางตาไว อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของ จังหวัดกำแพงเพชร

ประเภททางบก แม่น้ำ / ลำคลอง / ทะเลสาบ อยู่ในหน่วยงาน อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ กำแพงเพชร

เป็นสถานที่ท่องเที่ยวใน จังหวัด กำแพงเพชร

terrestrial Kaeng Lan Nok Yoong is in Mae Wong National Park , , Thailand

(Viewing : 554)

Maps on Local Area


View Larger Map

View On Google Map

View Local on Maps

Edit Data

Photo

แก่งลานนกยูงKaeng Lan Nok Yoong

 

info

  Contact/Address :

Facility :

Open time/Other info. ตลอดทั้งปี

# #รถเช่า กำแพงเพชร

Attraction Nearby

ยอดเขาโมโกจู ต.ปางตาไว อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร

ยอดเขาโมโกจู

Mo Ko Chu Peak

ต.ปางตาไว อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร

ทางเดินศึกษาธรรมชาติกิ่วงวงช้าง ต.โป่งน้ำร้อน อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร

ทางเดินศึกษาธรรมชาติกิ่วงวงช้าง

Kio Nguang Chang Nature Trail

ต.โป่งน้ำร้อน อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร

น้ำตกแม่กระสา ต.ปางตาไว อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร

น้ำตกแม่กระสา

Mae Kra Sa Waterfall

ต.ปางตาไว อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร

เส้นทางศึกษาธรรมชาติน้ำตกคลองลาน ต.โป่งน้ำร้อน อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร

เส้นทางศึกษาธรรมชาติน้ำตกคลองลาน

Nature Trail

ต.โป่งน้ำร้อน อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร

ลำน้ำคลองสวนหมาก ต.โป่งน้ำร้อน อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร

ลำน้ำคลองสวนหมาก

Klong Suan Mak Canal

ต.โป่งน้ำร้อน อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร

จุดชมวิว กิ่วกระทิง ต.ปางตาไว อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร

จุดชมวิว กิ่วกระทิง

Kiw Kra Ting Viewpoint

ต.ปางตาไว อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร

น้ำตกแม่กี ต.ปางตาไว อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร

น้ำตกแม่กี

Mae Kee Waterfall

ต.ปางตาไว อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร

บ่อน้ำแร่ 1 ต.ปางตาไว อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร

บ่อน้ำแร่ 1

Mineral well

ต.ปางตาไว อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร

แก่งเกาะร้อย ต.โป่งน้ำร้อน อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร

แก่งเกาะร้อย

Kaeng Koh Roi

ต.โป่งน้ำร้อน อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร

จุดชมวิว กิ่วกระทิง ต.ปางตาไว อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร

จุดชมวิว กิ่วกระทิง

Kiw Kra Ting Viewpoint

ต.ปางตาไว อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร

ลำน้ำคลองสวนหมาก ต.โป่งน้ำร้อน อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร

ลำน้ำคลองสวนหมาก

Klong Suan Mak Canal

ต.โป่งน้ำร้อน อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร

น้ำตกแม่กระสา ต.ปางตาไว อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร

น้ำตกแม่กระสา

Mae Kra Sa Waterfall

ต.ปางตาไว อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร

เส้นทางศึกษาธรรมชาติน้ำตกคลองลาน ต.โป่งน้ำร้อน อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร

เส้นทางศึกษาธรรมชาติน้ำตกคลองลาน

Nature Trail

ต.โป่งน้ำร้อน อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร

น้ำตกแม่กี ต.ปางตาไว อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร

น้ำตกแม่กี

Mae Kee Waterfall

ต.ปางตาไว อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร

ยอดเขาโมโกจู ต.ปางตาไว อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร

ยอดเขาโมโกจู

Mo Ko Chu Peak

ต.ปางตาไว อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร

น้ำตกเพชรจะขอ ต.โป่งน้ำร้อน อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร

น้ำตกเพชรจะขอ

Pet Ja Kho Waterfall

ต.โป่งน้ำร้อน อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร

Relate Type

แก่งกะเลา ต.นาจะหลวย อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี

แก่งกะเลา

Kaeng Ka Lao

ต.นาจะหลวย อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี

อ่างเก็บน้ำซับปลากั้ง ต.หนองปลาไหล อ.เมือง จ.สระบุรี

อ่างเก็บน้ำซับปลากั้ง

SAB PLA KHANG RESERVIOR

ต.หนองปลาไหล อ.เมือง จ.สระบุรี

อ่างเก็บน้ำแม่ตะไคร้ ต.ป่าเมี่ยง อ.ดอยสเก็ด จ.เชียงใหม่

อ่างเก็บน้ำแม่ตะไคร้

-

ต.ป่าเมี่ยง อ.ดอยสเก็ด จ.เชียงใหม่

อ่างเก็บน้ำห้วยหินข้อ ต.ป่าไร่ อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร

อ่างเก็บน้ำห้วยหินข้อ

Huai Hin Koor Reservoir

ต.ป่าไร่ อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร

ทะเลสาบลำน้ำน่าน ต.ผาเลือด อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์

ทะเลสาบลำน้ำน่าน

Lamnamnan

ต.ผาเลือด อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์

แก่งลานนกยูง ต.ปางตาไว อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร

แก่งลานนกยูง

Kaeng Lan Nok Yoong

ต.ปางตาไว อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร

ลำน้ำเข็ก ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก

ลำน้ำเข็ก

Lum Num Khek Area

ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก

Hotels and Accommodation in กำแพงเพชร

คุ้มตะวัน รีสอร์ท

คุ้มตะวัน รีสอร์ท

Address :อ.เมืองกำแพงเพชร, จังหวัด กำแพงเพชร, 62000,Thailand

Tel :+(66)-(55)-799765

กาสะลอง รีสอร์ท

กาสะลอง รีสอร์ท

Address :อ.เมืองกำแพงเพชร, จังหวัด กำแพงเพชร, 62000,Thailand

Tel :+(66)-(82)-4020058

พรพรรณ รีสอร์ท

พรพรรณ รีสอร์ท

Address :อ.เมืองกำแพงเพชร, จังหวัด กำแพงเพชร, 62000,Thailand

ชุงใหญ่ รีสอร์ท

ชุงใหญ่ รีสอร์ท

Address :อ.เมืองกำแพงเพชร, จังหวัด กำแพงเพชร, 62000,Thailand

มาบูฮาย

มาบูฮาย

Address :อ.เมืองกำแพงเพชร, จังหวัด กำแพงเพชร, 62000,Thailand

เรนโบว์เฮ้าส์

เรนโบว์เฮ้าส์

Address :9/10 เทศบาล 2 ซอย 1, อ.เมืองกำแพงเพชร, จังหวัด กำแพงเพชร, 62000,Thailand

Tel :+(66)-(55)-720100

ซุงใหญ่ รีสอร์ท

ซุงใหญ่ รีสอร์ท

Address :อ.เมืองกำแพงเพชร, จังหวัด กำแพงเพชร, 62000,Thailand

Tel :+(66)-(87)-1993055

เรือนทอง รีสอร์ท

เรือนทอง รีสอร์ท

Address :อ.เมืองกำแพงเพชร, จังหวัด กำแพงเพชร, 62000,Thailand

Tel :+(66)-(55)-773234

โรงแรม ไทยการ์เด้น

โรงแรม ไทยการ์เด้น

Address :อ.เมืองกำแพงเพชร, จังหวัด กำแพงเพชร, 62000,Thailand

คุ้มตะวัน รีสอร์ท

คุ้มตะวัน รีสอร์ท

Address :อ.เมืองกำแพงเพชร, จังหวัด กำแพงเพชร, 62000,Thailand

Tel :+(66)-(55)-799765

เพชรโฮเต็ล

เพชรโฮเต็ล

Address :189 ถนนบำรุงราษฎร์, อ.เมืองกำแพงเพชร, จังหวัด กำแพงเพชร, 62000,Thailand

Tel :+(66)-(55)-712813

บ้านพักแดงอำพัน

บ้านพักแดงอำพัน

Address :ราชดำเนิน 1 ซอย 10, อ.เมืองกำแพงเพชร, จังหวัด กำแพงเพชร, 62000,Thailand

Tel :+(66)-(91)-8435441

Hotel Relate in กำแพงเพชร

ขาณุรีสอร์ทแอนสปา
 ยูงทอง

  ยูงทอง

 • Address : 320/2 หมู่ที่ 2 ต.แสนตอ อ.ขาณุวรลักษบุรี
 • Tel : 055 799 491
 • Province : กำแพงเพชร
 • Thailand
 สวีทอินน์

  สวีทอินน์

 • Address : 84 หมู่ที่ 8 ต.ระหาน อ.บึงสามัคคี
 • Tel : 055 733 291
 • Province : กำแพงเพชร
 • Thailand
สบายใจ รีสอร์ท

  สบายใจ รีสอร์ท

 • Address : 16/1 หมู่ที่ 5 ต.โค้งไผ่ อ.ขาณุวรลักษบุรี
 • Tel : 089 042 5700
 • Province : กำแพงเพชร
 • Thailand
บึงสวยรีสอร์ท
นิวรีสอร์ท

  นิวรีสอร์ท

 • Address : 109/1 ม.2 ต.นครชุม อ.เมืองกำแพงเพชร
 • Tel : 055 799 979
 • Province : กำแพงเพชร
 • Thailand
โกลเด้นส์ เพลส เกรสเฮ้าท์
 พี รีสอร์ท

  พี รีสอร์ท

 • Address : 18 ซ.1 ถนนเทศบาล 2 ต.ในเมือง อ.เมืองกำแพงเพชร
 • Tel : 055 716 233
 • Province : กำแพงเพชร
 • Thailand

เช็คราคาโรงแรมใน กำแพงเพชร
เช็คราคาโรงแรมใน กำแพงเพชร