• thaitravelloc@gmail.com
 • Bangkok Thailand

ถ้ำพญานาคราช
Phayanakarat Cave

ถ้ำพญานาคราชPhayanakarat Cave

ถ้ำพญานาคราช ต.นาหนองทุ่ม อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของ จังหวัดขอนแก่น

ประเภททางบก ถ้ำ อยู่ในหน่วยงาน อุทยานแห่งชาติภูผาม่าน ขอนแก่น

เป็นสถานที่ท่องเที่ยวใน จังหวัด ขอนแก่น

terrestrial Phayanakarat Cave is in Phu Pha Man National Park Na Nong Thum , Chum Phae , Khon Kaen Thailand

(Viewing : 54)

Maps on Local Area

View Local on Maps

Edit Data

Photo

ถ้ำพญานาคราชPhayanakarat Cave

 

info

  Contact/Address : 043-2409050

Facility :

Open time/Other info. อากาศเย็นสบาย ตลอดปี

# #รถเช่า ขอนแก่น

Attraction Nearby

ถ้ำลายแทง ต.นาหนองทุ่ม อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น

ถ้ำลายแทง

Laitheang Cave

ต.นาหนองทุ่ม อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น

ศูนย์กีฏวิทยาป่าไม้ที่ 2 (ขอนแก่น) ต.โนนหัน อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น

ศูนย์กีฏวิทยาป่าไม้ที่ 2 (ขอนแก่น)

2nd Forest Entomology Research Center

ต.โนนหัน อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น

ถ้ำเกล็ดแก้ว ต.นาหนองทุ่ม อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น

ถ้ำเกล็ดแก้ว

Karat Kaew Cave

ต.นาหนองทุ่ม อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น

น้ำตกพลาญทอง ต.นาหนองทุ่ม อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น

น้ำตกพลาญทอง

Pa Lan Thong Waterfall

ต.นาหนองทุ่ม อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น

ถ้ำค้างคาว ต.นาหนองทุ่ม อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น

ถ้ำค้างคาว

Kung Kow Cave

ต.นาหนองทุ่ม อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น

น้ำตกตาดใหญ่ ต.นาหนองทุ่ม อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น

น้ำตกตาดใหญ่

Tad Yai Waterfall

ต.นาหนองทุ่ม อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น

น้ำตกตาดฟ้า ต.นาหนองทุ่ม อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น

น้ำตกตาดฟ้า

Tad Pha Waterfall

ต.นาหนองทุ่ม อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น

ถ้ำภูตาหลอ ต.นาหนองทุ่ม อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น

ถ้ำภูตาหลอ

Phu Ta Lor Cave

ต.นาหนองทุ่ม อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น

ถ้ำเกล็ดแก้ว ต.นาหนองทุ่ม อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น

ถ้ำเกล็ดแก้ว

Karat Kaew Cave

ต.นาหนองทุ่ม อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น

สวนรุกขชาติลุ่มน้ำพอง (โสกแต้) ต.โคกงาม อ.ขอนแก่น จ.ขอนแก่น

สวนรุกขชาติลุ่มน้ำพอง (โสกแต้)

Lumnampong (Soktae) Arboretum

ต.โคกงาม อ.ขอนแก่น จ.ขอนแก่น

น้ำตกทัพพญาเสือ ต.ในเมือง อ.เวียงเก่า จ.ขอนแก่น

น้ำตกทัพพญาเสือ

-

ต.ในเมือง อ.เวียงเก่า จ.ขอนแก่น

ผาสวรรค์ ต.บ้านผือ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น

ผาสวรรค์

Pha Sawan

ต.บ้านผือ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น

คำโพน ต.บ้านผือ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น

คำโพน

Kham Phon

ต.บ้านผือ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น

สวนหินปะการัง ต.บ้านผือ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น

สวนหินปะการัง

Suan Hin Pakalak

ต.บ้านผือ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น

น้ำตกพลาญทอง ต.นาหนองทุ่ม อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น

น้ำตกพลาญทอง

Pa Lan Thong Waterfall

ต.นาหนองทุ่ม อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น

ถ้ำผาพวง ต.นาหนองทุ่ม อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น

ถ้ำผาพวง

Pha Phaung Cave

ต.นาหนองทุ่ม อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น

Relate Type

ถ้ำราชคฤห์ ต.บ้านหวด อ.งาว จ.ลำปาง

ถ้ำราชคฤห์

Rajakroe Cave

ต.บ้านหวด อ.งาว จ.ลำปาง

ถ้ำธารสวรรค์ ต.น้ำไคร้ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์

ถ้ำธารสวรรค์

THARSAWAN CAVE

ต.น้ำไคร้ อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์

ถ้ำเสาหิน ต.ทองผาภูมิ อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี

ถ้ำเสาหิน

Sao Hin Cave

ต.ทองผาภูมิ อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี

ถ้ำผาแดง ต.ภูซาง อ.ภูซาง จ.พะเยา

ถ้ำผาแดง

Phadeang Cave

ต.ภูซาง อ.ภูซาง จ.พะเยา

ถ้ำธารลอดน้อย ต.เขาโจด อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี

ถ้ำธารลอดน้อย

TAN LOD NOI CAVE

ต.เขาโจด อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี

ถ้ำมัจฉา ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง

ถ้ำมัจฉา

Matcha Cave

ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง

ถ้ำตะเพินเพชร ต.องค์พระ อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี

ถ้ำตะเพินเพชร

TA PERN PET CAVE

ต.องค์พระ อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี

ถ้ำเสรีไท ต.ห้วยยาง อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร

ถ้ำเสรีไท

Seri Thai Cave

ต.ห้วยยาง อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร

Hotels and Accommodation in ขอนแก่น

โรงแรมขอนแก่นรื่นรมย์

โรงแรมขอนแก่นรื่นรมย์

Address :335/1 ถนนรื่นรมย์, อ.เมืองขอนแก่น, จังหวัด ขอนแก่น, 40000,Thailand

Tel :+(66)-(43)-223523

โรงแรมสุขสวัสดิ์

โรงแรมสุขสวัสดิ์

Address :9 ซอยศรีพรหมมา, อ.เมืองขอนแก่น, จังหวัด ขอนแก่น, 40000,Thailand

Tel :+(66)-(43)-236472

โรงแรมภู อินน์

โรงแรมภู อินน์

Address :26-34 ถนนสันติยุติธรรม, อ.เมืองขอนแก่น, จังหวัด ขอนแก่น, 40000,Thailand

เดอะ บูน เฮ้าส์

เดอะ บูน เฮ้าส์

Address :อ.เมืองขอนแก่น, จังหวัด ขอนแก่น, 40000,Thailand

Tel :+(66)-(95)-6646639

เรือนไม้โฮมสเตย์ แอนด์ รีสอร์ท

เรือนไม้โฮมสเตย์ แอนด์ รีสอร์ท

Address :อ.เมืองขอนแก่น, จังหวัด ขอนแก่น, 40000,Thailand

โรงแรม วิลล่า

โรงแรม วิลล่า

Address :79/1 ถนน กลางเมือง, อ.เมืองขอนแก่น, จังหวัด ขอนแก่น, 40000,Thailand

Tel :+(66)-(43)-241545

โรงแรม ฮันนี่เฮ้าส์

โรงแรม ฮันนี่เฮ้าส์

Address :179/2 ซอยประชาสโมสร 38/1, อ.เมืองขอนแก่น, จังหวัด ขอนแก่น, 40000,Thailand

คานารีสอร์ท

คานารีสอร์ท

Address :อ.เมืองขอนแก่น, จังหวัด ขอนแก่น, 40000,Thailand

ดีเอ็ม อิน

ดีเอ็ม อิน

Address :อ.เมืองขอนแก่น, จังหวัด ขอนแก่น, 40000,Thailand

โรงแรม แคคตัส รีสอร์ท

โรงแรม แคคตัส รีสอร์ท

Address :171/38-171/39 ถนนประชาสโมสร, อ.เมืองขอนแก่น, จังหวัด ขอนแก่น, 40000,Thailand

Tel :+(66)-(43)-244888

นางฟ้า รีสอร์ท

นางฟ้า รีสอร์ท

Address :อ.เมืองขอนแก่น, จังหวัด ขอนแก่น, 40000,Thailand

Tel :+(66)-(85)-7468478

อวานี ขอนแก่น โฮเทล

อวานี ขอนแก่น โฮเทล

Address :999 ถนนประชาสโมสร, อ.เมืองขอนแก่น, จังหวัด ขอนแก่น, 40000,Thailand

Tel :+(66)-(43)-209888

Hotel Relate in ขอนแก่น

 99 รีสอร์ท

  99 รีสอร์ท

 • Address : เลขที่ 155/1 ม.11 ถ.กลางเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง
 • Tel : 043-228288
 • Province : ขอนแก่น
 • Thailand
สวรรค์ รีสอร์ท

  สวรรค์ รีสอร์ท

 • Address : เลขที่ 217 ม.5 ถ. - ต.ตะกั่วป่า อ.หนองสองห้อง
 • Tel : 080-1830640
 • Province : ขอนแก่น
 • Thailand
หนองซุย รีสอร์ท
สวนคูณรีสอร์ท
ชุมแพลากูน รีสอร์ท
บ้านสวนปาลม์รีสอร์ท
ภู น้ำ ฟ้า

  ภู น้ำ ฟ้า

 • Address : เลขที่ 283 ม.16 ถ.ชุมแพ-ภูเขียว ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ
 • Tel : 043-312760
 • Province : ขอนแก่น
 • Thailand
ล้านนา รีสอร์ท

เช็คราคาโรงแรมใน ขอนแก่น
เช็คราคาโรงแรมใน ขอนแก่น