• thaitravelloc@gmail.com
 • Bangkok Thailand

ศูนย์กีฏวิทยาป่าไม้ที่ 2 (ขอนแก่น)
2nd Forest Entomology Research Center

ศูนย์กีฏวิทยาป่าไม้ที่ 2 (ขอนแก่น)2nd Forest Entomology Research Center

ศูนย์กีฏวิทยาป่าไม้ที่ 2 (ขอนแก่น) ต.โนนหัน อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของ จังหวัดขอนแก่น

ประเภทศูนย์กีฏวิทยาป่าไม้ ศูนย์กีฏวิทยาป่าไม้ที่ 2 (ขอนแก่น) อยู่ในหน่วยงาน สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช ขอนแก่น

เป็นสถานที่ท่องเที่ยวใน จังหวัด ขอนแก่น

Forest Entomology Research Center 2nd Forest Entomology Research Center is in Forest and Plant Conservation Reseach Office Non Han , Chum Phae , Khon Kaen Thailand

(Viewing : 368)

Maps on Location and Local Area


View Larger Map

View On Google Map

View Local on Maps

Edit Data

ศูนย์วิจัยกีฏวิทยาป่าไม้ที่ 2 จัดตั้งขึ้นโดยกรมป่าไม้ ใช้ชื่อครั้งแรกว่า ศูนย์ปราบศัตรูพืชป่าไม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อปี 2525 หลังจากได้ก่อตั้งศูนย์ปราบศัตรูพืชป่าไม้ภาคเหนือในปี 2519 มีวัตถุประสงค์หลักในการควบคุมป้องกันกำจัด แมลงศัตรูป่าไม้ ในพื้นที่สวนป่าที่จัดสร้างโดยงบประมาณของรัฐ ที่อยู่ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น สวนป่า สถานีเพาะชำ พื้นที่ต้นน้ำลำธาร โครงการพัฒนาพื้นที่ป่าไม้ รวมทั้งให้คำปรึกษาแก่ภาคเอกชนที่ปลูกสร้างสวนป่าในที่ดินกรรมสิทธิ์ของตนเอง ซึ่งวิธีการควบคุมแมลงศัตรูป่าไม้เน้นที่การป้องกัน มากว่าการควบคุมกำจัด โดยเลือกใช้วิธีการผสมผสานที่เหมาะสม เพื่อลดการระบาด ปรับปรุงและฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้ ให้มีความอุดมสมบูรณ์และเกิดความสมดุลย์ทางธรรมชาติ มีพื้นที่ 46 ไร่

Photo

ศูนย์กีฏวิทยาป่าไม้ที่ 2 (ขอนแก่น)2nd Forest Entomology Research Center

 

ศูนย์กีฏวิทยาป่าไม้ที่ 2 (ขอนแก่น)2nd Forest Entomology Research Center

 

ศูนย์กีฏวิทยาป่าไม้ที่ 2 (ขอนแก่น)2nd Forest Entomology Research Center

 

ศูนย์กีฏวิทยาป่าไม้ที่ 2 (ขอนแก่น)2nd Forest Entomology Research Center

 

ศูนย์กีฏวิทยาป่าไม้ที่ 2 (ขอนแก่น)2nd Forest Entomology Research Center

 

ศูนย์กีฏวิทยาป่าไม้ที่ 2 (ขอนแก่น)2nd Forest Entomology Research Center

 

info

  Contact/Address : ตู้ ปณ.3 ต.โนนหัน อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40290 E-mail :: insectkhonkaen@yahoo.co.th

Facility : อาคารสำนักงาน ศาลาพักผ่อนหย่อนใจ ห้องน้ำ

Open time/Other info. 8.30 - 16.30 น.

# #

Location : 16.85888 , 102.20916

See this Location on maps


credit : www.dnp.go.th

รถเช่า ขอนแก่น

Attraction Nearby

ถ้ำค้างคาว ต.นาหนองทุ่ม อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น

ถ้ำค้างคาว

Kung Kow Cave

ต.นาหนองทุ่ม อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น

น้ำตกตาดฟ้า ต.นาหนองทุ่ม อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น

น้ำตกตาดฟ้า

Tad Pha Waterfall

ต.นาหนองทุ่ม อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น

ศูนย์กีฏวิทยาป่าไม้ที่ 2 (ขอนแก่น) ต.โนนหัน อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น

ศูนย์กีฏวิทยาป่าไม้ที่ 2 (ขอนแก่น)

2nd Forest Entomology Research Center

ต.โนนหัน อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น

ถ้ำลายแทง ต.นาหนองทุ่ม อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น

ถ้ำลายแทง

Laitheang Cave

ต.นาหนองทุ่ม อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น

น้ำตกพลาญทอง ต.นาหนองทุ่ม อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น

น้ำตกพลาญทอง

Pa Lan Thong Waterfall

ต.นาหนองทุ่ม อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น

ถ้ำปู่หลุบ ต.นาหนองทุ่ม อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น

ถ้ำปู่หลุบ

Phu Loop Cave

ต.นาหนองทุ่ม อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น

ถ้ำเกล็ดแก้ว ต.นาหนองทุ่ม อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น

ถ้ำเกล็ดแก้ว

Karat Kaew Cave

ต.นาหนองทุ่ม อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น

น้ำตกตาดฮ้อง ต.นาหนองทุ่ม อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น

น้ำตกตาดฮ้อง

Tad Hong Waterfall

ต.นาหนองทุ่ม อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น

ผาสวรรค์ ต.บ้านผือ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น

ผาสวรรค์

Pha Sawan

ต.บ้านผือ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น

น้ำตกตาดฟ้า ต.ในเมือง อ.เวียงเก่า จ.ขอนแก่น

น้ำตกตาดฟ้า

-

ต.ในเมือง อ.เวียงเก่า จ.ขอนแก่น

น้ำตกทัพพญาเสือ ต.ในเมือง อ.เวียงเก่า จ.ขอนแก่น

น้ำตกทัพพญาเสือ

-

ต.ในเมือง อ.เวียงเก่า จ.ขอนแก่น

รอยเท้าไดโนเสาร์ ต.ในเมือง อ.เวียงเก่า จ.ขอนแก่น

รอยเท้าไดโนเสาร์

-

ต.ในเมือง อ.เวียงเก่า จ.ขอนแก่น

น้ำตกตาดฮ้อง ต.นาหนองทุ่ม อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น

น้ำตกตาดฮ้อง

Tad Hong Waterfall

ต.นาหนองทุ่ม อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น

จุดชมวิวผานางคอย ต.ในเมือง อ.เวียงเก่า จ.ขอนแก่น

จุดชมวิวผานางคอย

-

ต.ในเมือง อ.เวียงเก่า จ.ขอนแก่น

ถ้ำลายแทง ต.นาหนองทุ่ม อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น

ถ้ำลายแทง

Laitheang Cave

ต.นาหนองทุ่ม อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น

หินช้างสี ต.บ้านผือ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น

หินช้างสี

Hin Chang Si

ต.บ้านผือ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น

Relate Type

ศูนย์กีฏวิทยาป่าไม้ที่ 2 (ขอนแก่น) ต.โนนหัน อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น

ศูนย์กีฏวิทยาป่าไม้ที่ 2 (ขอนแก่น)

2nd Forest Entomology Research Center

ต.โนนหัน อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น

Hotels and Accommodation in ขอนแก่น

แอล โฮเทล

แอล โฮเทล

Address :ซอยเหล่านาดี 6, อ.เมืองขอนแก่น, จังหวัด ขอนแก่น, 40000,Thailand

เดอะ การ์เดน รูม ขอนแก่น

เดอะ การ์เดน รูม ขอนแก่น

Address :126 ถนนสีหราชเดโชไชย, อ.เมืองขอนแก่น, จังหวัด ขอนแก่น, 40000,Thailand

Tel :+(66)-(43)-238323

โรงแรมตะวันฉาย

โรงแรมตะวันฉาย

Address :อ.บ้านแฮด, จังหวัด ขอนแก่น, 40110,Thailand

Tel :+(66)-(81)-7357398

โอไดรฟ์ รีสอร์ทแอนด์โฮเต็ล

โอไดรฟ์ รีสอร์ทแอนด์โฮเต็ล

Address :32/6 ซอยอนามัย 1, อ.เมืองขอนแก่น, จังหวัด ขอนแก่น, 40000,Thailand

Tel :+(66)-(93)-5378034

นกแก้ว รีสอร์ท

นกแก้ว รีสอร์ท

Address :อ.เมืองขอนแก่น, จังหวัด ขอนแก่น, 40000,Thailand

กู๊ด วิลล์

กู๊ด วิลล์

Address :333 ถนนมะลิวัลย์, อ.เมืองขอนแก่น, จังหวัด ขอนแก่น, 40000,Thailand

Tel :+(66)-(99)-0763998

กรีนธารา รีสอร์ท

กรีนธารา รีสอร์ท

Address :ถนนศรีจันทร์, อ.เมืองขอนแก่น, จังหวัด ขอนแก่น, 40000,Thailand

Tel :+(66)-(82)-8521874

โรงแรมโฆษะ

โรงแรมโฆษะ

Address :อ.เมืองขอนแก่น, จังหวัด ขอนแก่น, 40000,Thailand

Tel :+(66)-(43)-320320

นัดพบ รีสอร์ท

นัดพบ รีสอร์ท

Address :อ.เวียงเก่า, จังหวัด ขอนแก่น, 40150,Thailand

Tel :+(66)-(87)-4302620

ขอนแก่นเพลิน

ขอนแก่นเพลิน

Address :ซอยศรีจันทร์ 37, อ.เมืองขอนแก่น, จังหวัด ขอนแก่น, 40000,Thailand

โรงแรม บ้านริมน้ำรีสอร์ท

โรงแรม บ้านริมน้ำรีสอร์ท

Address :อ.เมืองขอนแก่น, จังหวัด ขอนแก่น, 40260,Thailand

เลอเลิศ ลีฟวิ่ง

เลอเลิศ ลีฟวิ่ง

Address :45/15 ซอย อำมาตย์ 4, อ.เมืองขอนแก่น, จังหวัด ขอนแก่น, 40000,Thailand

Tel :+(66)-(43)-243799

Hotel Relate in ขอนแก่น

นครา มนตรา

  นครา มนตรา

 • Address : เลขที่ 222 ม. 6 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง
 • Tel : 082-3168994
 • Province : ขอนแก่น
 • Thailand
เดอะเทอร์มินอล

  เดอะเทอร์มินอล

 • Address : เลขที่ 181/44 ม. 17 ถ.เหล่านาดี ต.ในเมือง อ.เมือง
 • Tel : 043-332747
 • Province : ขอนแก่น
 • Thailand
กรีนวิวการ์เด้นรีสอร์ท
แมนเฮ้าส์โฮเต็ล
บ้านแก้ว รีสอร์ท
จันทา ธาดา รีสอร์ทแอนด์โฮมสเตย์
นนทรี ปาร์ค

  นนทรี ปาร์ค

 • Address : เลขที่ 75/210 ม. 17 ถ.หน้าเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง
 • Province : ขอนแก่น
 • Thailand
นครเขวา

  นครเขวา

 • Address : เลขที่ 299 ม. 15 ถ.- ต.กุดเค้า อ.มัญจาคีรี
 • Tel : 085-0122099
 • Province : ขอนแก่น
 • Thailand

เช็คราคาโรงแรมใน ขอนแก่น
เช็คราคาโรงแรมใน ขอนแก่น