• thaitravelloc@gmail.com
 • Bangkok Thailand

พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์
Phra Tamnak Bhubing Rajanives

พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์Phra Tamnak Bhubing Rajanives

พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของ จังหวัดเชียงใหม่

ประเภททางบก ศิลปวัฒนธรรม / โบราณสถาน อยู่ในหน่วยงาน อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย เชียงใหม่

เป็นสถานที่ท่องเที่ยวใน จังหวัด เชียงใหม่

terrestrial Phra Tamnak Bhubing Rajanives is in Doi Suthep - Pui National Park , Mueang Chiang Mai , Chiang Mai Thailand

(Viewing : 58)

Maps on Local Area


View Larger Map

View On Google Map

View Local on Maps

Edit Data

เป็นสถานที่ประทับแรมแปรพระราชฐานของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมวงศานุวงศ์ และเป็นที่ต้อนรับพระราชอาคันตุกะของพระองค์ บริเวณรอบ ๆ พระตำหนักได้รับการตกแต่งอย่างงดงามด้วยดอกไม้นานาชนิด ปัจจุบันเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้า เยี่ยมชมได้ทุกวัน

Photo

พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์Phra Tamnak Bhubing Rajanives

 

พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์Phra Tamnak Bhubing Rajanives

 

พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์Phra Tamnak Bhubing Rajanives

 

พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์Phra Tamnak Bhubing Rajanives

 

พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์Phra Tamnak Bhubing Rajanives

 

info

  Contact/Address : พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โทร.0-5322-3065 โทรสาร.0-5322-5793 อีเมล์ bhubingpalace@yahoo.co.th

Facility :

Open time/Other info. ตลอดปี

# #


credit : www.dnp.go.th

รถเช่า เชียงใหม่

Attraction Nearby

ขุนช่างเคี่ยน ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

ขุนช่างเคี่ยน

Khun Chang Kien

ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร

Wat Phra That Doi Suthep

ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

น้ำตกห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

น้ำตกห้วยแก้ว

Huay Kaew Waterfall

ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

สันกู่ ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

สันกู่

San Ku

ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์

Phra Tamnak Bhubing Rajanives

ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

น้ำตกมณฑาธาร ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

น้ำตกมณฑาธาร

Montha Than Waterfall

ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย

Kruba Srivichai Monument

ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

ยอดดอยปุย ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

ยอดดอยปุย

Doi Pui (Pui Peak)

ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

ขุนช่างเคี่ยน ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

ขุนช่างเคี่ยน

Khun Chang Kien

ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

สถานีวิจัยเกษตรหลวงอินทนนท์ ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

สถานีวิจัยเกษตรหลวงอินทนนท์

Doi Inthanon Royal Project

ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

วนอุทยานน้ำตกบัวตอง-น้ำพุเจ็ดสี ต.บ้านเป้า อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

วนอุทยานน้ำตกบัวตอง-น้ำพุเจ็ดสี

ฺBuatong Waterfall Park

ต.บ้านเป้า อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

น้ำตกผาดอกเสี้ยว ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

น้ำตกผาดอกเสี้ยว

Pha Dok Siaw Waterfall

ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร

Wat Phra That Doi Suthep

ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

ออบขาน ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่

ออบขาน

Opkhan

ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่

สันกู่ ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

สันกู่

San Ku

ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

อ่างเก็บน้ำแม่ตะไคร้ ต.ป่าเมี่ยง อ.ดอยสเก็ด จ.เชียงใหม่

อ่างเก็บน้ำแม่ตะไคร้

-

ต.ป่าเมี่ยง อ.ดอยสเก็ด จ.เชียงใหม่

Relate Type

หมู่บ้านกะเหรี่ยงแม่แอบใน  ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

หมู่บ้านกะเหรี่ยงแม่แอบใน

Mae Ab Nai Karen Village

ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์

Phra Tamnak Bhubing Rajanives

ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

พระธาตุภูเพ็ก ต.ห้วยยาง อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร

พระธาตุภูเพ็ก

Pra Thad Phu Phek

ต.ห้วยยาง อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร

ภาพเขียนสีประวัติศาสตร์บ้านห้วยหก ต.บ้านหวด อ.งาว จ.ลำปาง

ภาพเขียนสีประวัติศาสตร์บ้านห้วยหก

Ban Huay Historical Painting

ต.บ้านหวด อ.งาว จ.ลำปาง

สำนักอำนาจรัฐ ต.บ่อโพธิ์ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก

สำนักอำนาจรัฐ

Head Quarter

ต.บ่อโพธิ์ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก

เตาหุงข้าวญี่ปุ่น ต.ไทรโยค อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี

เตาหุงข้าวญี่ปุ่น

Japan Army Camp in War 2

ต.ไทรโยค อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี

ยอดเขาพระบาทพลวง (เขาคิชฌกูฏ) ต.พลวง อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี

ยอดเขาพระบาทพลวง (เขาคิชฌกูฏ)

Phrabhuddabath Pluang Hill (Kitchagoud Hill)

ต.พลวง อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี

ปราสาทสระแจง ต.บึงเจริญ อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์

ปราสาทสระแจง

-

ต.บึงเจริญ อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์

Hotels and Accommodation in เชียงใหม่

เวียงบัว แมนชั่น

เวียงบัว แมนชั่น

Address :311 ซอยเวียงบัว, อ.เมืองเชียงใหม่, จังหวัด เชียงใหม่, 50300,Thailand

แฮปอะไนท์เดย์ โฮลเทล

แฮปอะไนท์เดย์ โฮลเทล

Address :ซอยสามล้าน, อ.เมืองเชียงใหม่, จังหวัด เชียงใหม่, 50200,Thailand

เนทูร่า แม่ริม รีสอร์ท

เนทูร่า แม่ริม รีสอร์ท

Address :อ.แม่ริม, จังหวัด เชียงใหม่, 50180,Thailand

Tel :+(66)-(91)-9853799

บ้านสุขสันต์เกสท์เฮ้าส์

บ้านสุขสันต์เกสท์เฮ้าส์

Address :63/1 ซอยสิทธิวงศ์, อ.เมืองเชียงใหม่, จังหวัด เชียงใหม่, 50300,Thailand

Tel :+(66)-(94)-6121112

บัวผาน้ำลอด รีสอร์ท

บัวผาน้ำลอด รีสอร์ท

Address :อ.แม่ออน, จังหวัด เชียงใหม่, 50130,Thailand

Tel :+(66)-(89)-8514519

เกดกา วิลเลจ

เกดกา วิลเลจ

Address :58 ซอยเจริญเมือง 1, อ.เมืองเชียงใหม่, จังหวัด เชียงใหม่, 50000,Thailand

นิว ลอฟท์ โมเดิร์น โฮม

นิว ลอฟท์ โมเดิร์น โฮม

Address :อ.หางดง, จังหวัด เชียงใหม่, 50230,Thailand

Tel :+(66)-(94)-6348912

เอมิลี่ รีสอร์ท เชียงใหม่

เอมิลี่ รีสอร์ท เชียงใหม่

Address :บ้านมอญ หมู่ 2 ซอย 2, อ.สันกำแพง, จังหวัด เชียงใหม่, 50130,Thailand

นอร์ท ฮิลล์ ซิตี้ รีสอร์ท

นอร์ท ฮิลล์ ซิตี้ รีสอร์ท

Address :อ.เมืองเชียงใหม่, จังหวัด เชียงใหม่, 50200,Thailand

ฮัก โฮสเทล รูฟท็อป

ฮัก โฮสเทล รูฟท็อป

Address :ถนนช้างเผือก, อ.เมืองเชียงใหม่, จังหวัด เชียงใหม่, 50200,Thailand

บ้านพ่อเลี้ยงหมื่น

บ้านพ่อเลี้ยงหมื่น

Address :ซอยบำรุงบุรี 4, อ.เมืองเชียงใหม่, จังหวัด เชียงใหม่, 50200,Thailand

เดอะ สตาร์ฮิลล์

เดอะ สตาร์ฮิลล์

Address :อ.เมืองเชียงใหม่, จังหวัด เชียงใหม่, 50200,Thailand

Hotel Relate in เชียงใหม่

เดอะเบสท์

  เดอะเบสท์

 • Address : เลขที่ 77 ถนนศิริธร ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
 • Tel : 053-214564-7
 • Province : เชียงใหม่
 • Thailand
พีเพิลเพลซ

  พีเพิลเพลซ

 • Address : เลขที่ 5 ซอย 8 ถนนเจริญประเทศ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
 • Tel : 0-5327-4652
 • Province : เชียงใหม่
 • Thailand
เมาท์เท่น คลิก เวลล์เนส รีสอร์ท แอนด์ สปา
น้ำหวาน เกสท์เฮ้าส์

  น้ำหวาน เกสท์เฮ้าส์

 • Address : เลขที่ 364/1 หมู่ที่ 3 ตำบลท่าตอน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
 • Tel : 53459403
 • Province : เชียงใหม่
 • Thailand
แม่สาวาเลย์

  แม่สาวาเลย์

 • Address : เลขที่ 86 หมู่ที่ 2 ถนนแม่ริม-สะเมิง ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
 • Province : เชียงใหม่
 • Thailand
เนชอรัล เวลเนส รีสอร์ท แอนด์สปา
อิมพีเรียลเชียงใหม่ รีสอร์ท สปา แอนด์ สปอร์ตคลับ
ไชยปราการบ้านอ่ายรีสอร์ท

เช็คราคาโรงแรมใน เชียงใหม่
เช็คราคาโรงแรมใน เชียงใหม่