• thaitravelloc@gmail.com
 • Bangkok Thailand

วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร
Wat Phra That Doi Suthep

วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารWat Phra That Doi Suthep

วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของ จังหวัดเชียงใหม่

ประเภททางบก ศิลปวัฒนธรรม / โบราณสถาน อยู่ในหน่วยงาน อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย เชียงใหม่

เป็นสถานที่ท่องเที่ยวใน จังหวัด เชียงใหม่

terrestrial Wat Phra That Doi Suthep is in Doi Suthep - Pui National Park , Mueang Chiang Mai , Chiang Mai Thailand

(Viewing : 274)

Maps on Local Area


View Larger Map

View On Google Map

View Local on Maps

Edit Data

วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร เป็นวัดที่มีความสำคัญในแง่ประวัติศาสตร์และเป็นวัดท่องเที่ยว ซึ่งเป็นที่รู้จักของประชาชนชาวไทยโดยทั่วไป ในฐานะที่เป็นวัดที่มีความศักดิ์สิทธิ์มากวัดหนึ่งของประเทศไทย ตั้งอยู่บนยอดดอยสุเทพห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ไปทางทิศตะวันตกประมาณ 14 กิโลเมตร

ในสมัยก่อน การขึ้นไปนมัสการพระธาตุดอยสุเทพนั้น เป็นเรื่องที่ยากลำบากเหลือเกิน เพราะไม่มีถนนสะดวกสบายเหมือนปัจจุบัน ทางเดินก็แคบ ๆ และไม่ราบเรียบ ต้องผ่านป่าเขาลำเนาไพรและปีนเขาต้องใช้เวลายาวนานถึง 5 ชั่วโมงกว่า จนมีคำกล่าวขานกันทั่วไปในสมัยนั้นว่า ถ้าไม่มีพลังบุญและศรัทธาเลื่อมใสจริง ๆ ก็จะไม่มีโอกาสได้กราบไหว้พระธาตุดอยสุเทพ

ในปี พ.ศ.2477 (ค.ศ.1934) ครูบาศรีวิชัย นักบุญแห่งล้านนาไทย มาจากวัดบ้านปาง จังหวัดลำพูน เป็นผู้เริ่มดำเนินการสร้างถนนขึ้นสู่พระธาตุดอยสุเทพ โดยมีเจ้าแก้วนวรัฐ เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่สมัยนั้น เป็นผู้เริ่มขุดดินด้วยจอบเป็นปฐมฤกษ์ ตรงที่หน้าสวนสัตว์เชียงใหม่ปัจจุบัน ใกล้ ๆ กับบริเวณน้ำตกห้วยแก้ว โดยเริ่มสร้างวันที่ 9 พฤศจิกายน 2477

Photo

วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารWat Phra That Doi Suthep

 

วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารWat Phra That Doi Suthep

 

วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารWat Phra That Doi Suthep

 

วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารWat Phra That Doi Suthep

 

วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารWat Phra That Doi Suthep

 

วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารWat Phra That Doi Suthep

 

info

  Contact/Address : ที่อยู่ 9 หมู่ 9 ศรีวิชัย ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200 เบอร์ติดต่อ 053-295002

Facility : สุชา ร้านอาหาร สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ/ผู้สูงอายุ

Open time/Other info. ตลอดปี

# #


credit : www.thailandtourismdirectory.go.th, www.dnp.go.th

รถเช่า เชียงใหม่

Attraction Nearby

น้ำตกห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

น้ำตกห้วยแก้ว

Huay Kaew Waterfall

ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

ขุนช่างเคี่ยน ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

ขุนช่างเคี่ยน

Khun Chang Kien

ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์

Phra Tamnak Bhubing Rajanives

ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร

Wat Phra That Doi Suthep

ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

น้ำตกมณฑาธาร ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

น้ำตกมณฑาธาร

Montha Than Waterfall

ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

ยอดดอยปุย ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

ยอดดอยปุย

Doi Pui (Pui Peak)

ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย

Kruba Srivichai Monument

ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

สันกู่ ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

สันกู่

San Ku

ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

ผาช่อ ต.สันติสุข อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่

ผาช่อ

PhaChau

ต.สันติสุข อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่

น้ำพุร้อนฝาง ต.โป่งน้ำร้อน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

น้ำพุร้อนฝาง

Fang Hot Spring

ต.โป่งน้ำร้อน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์

Phra Tamnak Bhubing Rajanives

ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

น้ำตกแม่กลาง  ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

น้ำตกแม่กลาง

Mae Klang Waterfall

ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

น้ำตกผาดอกเสี้ยว ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

น้ำตกผาดอกเสี้ยว

Pha Dok Siaw Waterfall

ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

ลานกางเต็นท์โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ ต.โป่งน้ำร้อน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

ลานกางเต็นท์โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่

Small House In Big Forest Project

ต.โป่งน้ำร้อน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

น้ำตกหมอกฟ้า ต.สบเปิง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

น้ำตกหมอกฟ้า

Mok Fa Waterfall

ต.สบเปิง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

ถ้ำตั๊กแตน ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่

ถ้ำตั๊กแตน

Tukkatan Cave

ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่

Relate Type

สันกู่ ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

สันกู่

San Ku

ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

รอยจารึกพระบรมราชโองการ ศาล ร.5 ต.บึงเจริญ อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์

รอยจารึกพระบรมราชโองการ ศาล ร.5

-

ต.บึงเจริญ อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์

ภูโลง ต.ห้วยไผ่ อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี

ภูโลง

Phu Long

ต.ห้วยไผ่ อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี

ภาพเขียนสีประวัติศาสตร์บ้านห้วยหก ต.บ้านหวด อ.งาว จ.ลำปาง

ภาพเขียนสีประวัติศาสตร์บ้านห้วยหก

Ban Huay Historical Painting

ต.บ้านหวด อ.งาว จ.ลำปาง

รอยพระบาทหลังเต่า ต.เมืองพาน อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี

รอยพระบาทหลังเต่า

Roiphrabat Lhangtao

ต.เมืองพาน อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี

เตาหุงข้าวญี่ปุ่น ต.ไทรโยค อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี

เตาหุงข้าวญี่ปุ่น

Japan Army Camp in War 2

ต.ไทรโยค อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี

พระมหาธาตุเจดีย์นภเมทนีดล-นภพลภูมิสิริ ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

พระมหาธาตุเจดีย์นภเมทนีดล-นภพลภูมิสิริ

Phramahathat Chedi Naphamethaneedon-Naphapholbhumisiri Pagoda

ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

ภาพเขียนสีก่อนประวัติศาสตร์ กลุ่มที่ 3 (ผาหมอน) ต.ห้วยไผ่ อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี

ภาพเขียนสีก่อนประวัติศาสตร์ กลุ่มที่ 3 (ผาหมอน)

Pre-historic Painting 3 (Pha Mhon)

ต.ห้วยไผ่ อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี

Hotels and Accommodation in เชียงใหม่

ริเวอร์ ปิง ฮิลล์ คันทรี่ คลับ

ริเวอร์ ปิง ฮิลล์ คันทรี่ คลับ

Address :อ.เชียงดาว, จังหวัด เชียงใหม่, 50170,Thailand

Tel :+(66)-(53)-455201

เลียม เกสเฮ้าส์

เลียม เกสเฮ้าส์

Address :ซอยหมู่บ้านสัมมากร, อ.เมืองเชียงใหม่, จังหวัด เชียงใหม่, 50000,Thailand

ห้าเชียง ฮิลล์

ห้าเชียง ฮิลล์

Address :อ.ดอยสะเก็ด, จังหวัด เชียงใหม่, 50220,Thailand

เอ-เลท

เอ-เลท

Address :ซอยสุริยวงษ์, อ.เมืองเชียงใหม่, จังหวัด เชียงใหม่, 50100,Thailand

รังนกกระจอก

รังนกกระจอก

Address :84 ซอยราชดำเนิน 6, อ.เมืองเชียงใหม่, จังหวัด เชียงใหม่, 50200,Thailand

Tel :+(66)-(53)-327198

บลูนาวี เชียงใหม่ ชิกแอนด์ชิล การ์เด้น โฮม

บลูนาวี เชียงใหม่ ชิกแอนด์ชิล การ์เด้น โฮม

Address :อ.เมืองเชียงใหม่, จังหวัด เชียงใหม่, 50100,Thailand

บ้านบัวดอย

บ้านบัวดอย

Address :อ.หางดง, จังหวัด เชียงใหม่, 50230,Thailand

บ้านสวนสบายใจ

บ้านสวนสบายใจ

Address :อ.ดอยสะเก็ด, จังหวัด เชียงใหม่, 50220,Thailand

Tel :+(66)-(64)-2347069

โคซี่ บิ๊ก แฟมิลี่ เฮ้าส์ เชียงใหม่

โคซี่ บิ๊ก แฟมิลี่ เฮ้าส์ เชียงใหม่

Address :ซอยราชเชียงแสน 1, อ.เมืองเชียงใหม่, จังหวัด เชียงใหม่, 50100,Thailand

ฝ้ายคำ การ์เด้น โฮม

ฝ้ายคำ การ์เด้น โฮม

Address :อ.ไชยปราการ, จังหวัด เชียงใหม่, 50320,Thailand

Tel :+(66)-(89)-5581969

ยูนิกส์

ยูนิกส์

Address :อ.เมืองเชียงใหม่, จังหวัด เชียงใหม่, 50300,Thailand

วีพลาซ่า

วีพลาซ่า

Address :ถนนสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี, อ.สันทราย, จังหวัด เชียงใหม่, 50210,Thailand

Hotel Relate in เชียงใหม่

บีทู รีสอร์ท

  บีทู รีสอร์ท

 • Address : เลขที่ 142 ถนนวงแหวนรอบกลาง หมู่ที่ 5 ตำบลสันผีเสื้อ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
 • Tel : 53110600
 • Province : เชียงใหม่
 • Thailand
แม่โจ้กอล์ฟ รีสอร์ท

  แม่โจ้กอล์ฟ รีสอร์ท

 • Address : เลขที่ 112 หมู่ที่ 7 ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
 • Tel : 53354431
 • Province : เชียงใหม่
 • Thailand
วังธาร รีสอร์ท

  วังธาร รีสอร์ท

 • Address : เลขที่ 35/1 หมู่ที่ 8 ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
 • Tel : 053104567-70
 • Province : เชียงใหม่
 • Thailand
แทนเจอรีนวิลล์

  แทนเจอรีนวิลล์

 • Address : เลขที่ 117, 117/1 หมู่ที่ 2 ถนนโชตนา ตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
 • Province : เชียงใหม่
 • Thailand
โรสิเอ็ท เชียงใหม่

  โรสิเอ็ท เชียงใหม่

 • Address : เลขที่ 24/1 ซอย 1 ถนนราชภาคินัย ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
 • Tel : 053217291-2
 • Province : เชียงใหม่
 • Thailand
สะระภู เกสต์ เฮาส์

  สะระภู เกสต์ เฮาส์

 • Address : เลขที่ 31-33 ซอย 3 ถนนท่าแพ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
 • Tel : 0-5320-6575
 • Province : เชียงใหม่
 • Thailand
บ้านฝาง

  บ้านฝาง

 • Address : เลขที่ 43 หมู่ที่ 3 ตำบลเวียง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
 • Tel : 53451281
 • Province : เชียงใหม่
 • Thailand
เอส.จี.เฮ้าส์

  เอส.จี.เฮ้าส์

 • Address : เลขที่ 41/1 ถนนรัตนโกสินทร์ ตำบลวัดเกต อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
 • Tel : 053-270159
 • Province : เชียงใหม่
 • Thailand

เช็คราคาโรงแรมใน เชียงใหม่
เช็คราคาโรงแรมใน เชียงใหม่