• thaitravelloc@gmail.com
 • Bangkok Thailand

วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร
Wat Phra That Doi Suthep

วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารWat Phra That Doi Suthep

วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของ จังหวัดเชียงใหม่

ประเภททางบก ศิลปวัฒนธรรม / โบราณสถาน อยู่ในหน่วยงาน อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย เชียงใหม่

เป็นสถานที่ท่องเที่ยวใน จังหวัด เชียงใหม่

terrestrial Wat Phra That Doi Suthep is in Doi Suthep - Pui National Park , Mueang Chiang Mai , Chiang Mai Thailand

(Viewing : 128)

Maps on Local Area


View Larger Map

View On Google Map

View Local on Maps

Edit Data

วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร เป็นวัดที่มีความสำคัญในแง่ประวัติศาสตร์และเป็นวัดท่องเที่ยว ซึ่งเป็นที่รู้จักของประชาชนชาวไทยโดยทั่วไป ในฐานะที่เป็นวัดที่มีความศักดิ์สิทธิ์มากวัดหนึ่งของประเทศไทย ตั้งอยู่บนยอดดอยสุเทพห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ไปทางทิศตะวันตกประมาณ 14 กิโลเมตร

ในสมัยก่อน การขึ้นไปนมัสการพระธาตุดอยสุเทพนั้น เป็นเรื่องที่ยากลำบากเหลือเกิน เพราะไม่มีถนนสะดวกสบายเหมือนปัจจุบัน ทางเดินก็แคบ ๆ และไม่ราบเรียบ ต้องผ่านป่าเขาลำเนาไพรและปีนเขาต้องใช้เวลายาวนานถึง 5 ชั่วโมงกว่า จนมีคำกล่าวขานกันทั่วไปในสมัยนั้นว่า ถ้าไม่มีพลังบุญและศรัทธาเลื่อมใสจริง ๆ ก็จะไม่มีโอกาสได้กราบไหว้พระธาตุดอยสุเทพ

ในปี พ.ศ.2477 (ค.ศ.1934) ครูบาศรีวิชัย นักบุญแห่งล้านนาไทย มาจากวัดบ้านปาง จังหวัดลำพูน เป็นผู้เริ่มดำเนินการสร้างถนนขึ้นสู่พระธาตุดอยสุเทพ โดยมีเจ้าแก้วนวรัฐ เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่สมัยนั้น เป็นผู้เริ่มขุดดินด้วยจอบเป็นปฐมฤกษ์ ตรงที่หน้าสวนสัตว์เชียงใหม่ปัจจุบัน ใกล้ ๆ กับบริเวณน้ำตกห้วยแก้ว โดยเริ่มสร้างวันที่ 9 พฤศจิกายน 2477

Photo

วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารWat Phra That Doi Suthep

 

วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารWat Phra That Doi Suthep

 

วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารWat Phra That Doi Suthep

 

วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารWat Phra That Doi Suthep

 

วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารWat Phra That Doi Suthep

 

วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารWat Phra That Doi Suthep

 

info

  Contact/Address : ที่อยู่ 9 หมู่ 9 ศรีวิชัย ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200 เบอร์ติดต่อ 053-295002

Facility : สุชา ร้านอาหาร สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ/ผู้สูงอายุ

Open time/Other info. ตลอดปี

# #


credit : www.thailandtourismdirectory.go.th, www.dnp.go.th

รถเช่า เชียงใหม่

Attraction Nearby

สันกู่ ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

สันกู่

San Ku

ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

ห้วยแก้ว-วังบัวบาน-ผาเงิบ ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

ห้วยแก้ว-วังบัวบาน-ผาเงิบ

Hauy Kaew-Wang Bua Ban-Pha Ngerb

ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

น้ำตกมณฑาธาร ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

น้ำตกมณฑาธาร

Montha Than Waterfall

ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์

Phra Tamnak Bhubing Rajanives

ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

น้ำตกห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

น้ำตกห้วยแก้ว

Huay Kaew Waterfall

ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย

Kruba Srivichai Monument

ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร

Wat Phra That Doi Suthep

ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

ขุนช่างเคี่ยน ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

ขุนช่างเคี่ยน

Khun Chang Kien

ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติกิ่วแม่ปาน ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติกิ่วแม่ปาน

Kew Mae Pan Nature Trail

ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

ดอยม่อนกู่ ต.แม่สาบ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่

ดอยม่อนกู่

-

ต.แม่สาบ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่

น้ำตกแม่หาด ต.กึ๊ดช้าง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

น้ำตกแม่หาด

Mae Had Waterfall

ต.กึ๊ดช้าง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

น้ำตกตาดหมอก ต.แม่ริม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

น้ำตกตาดหมอก

Tat Mok Waterfall

ต.แม่ริม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

น้ำพุร้อนท่าปาย ต.กึ๊ดช้าง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

น้ำพุร้อนท่าปาย

Thapai Hotspring

ต.กึ๊ดช้าง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์

Phra Tamnak Bhubing Rajanives

ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

บ่อน้ำร้อนฝาง ต.โป่งน้ำร้อน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

บ่อน้ำร้อนฝาง

Fang Hot Spring

ต.โป่งน้ำร้อน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

	จุดชมทิวทัศน์ป่าสะเมิง ต.แม่สาบ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่

จุดชมทิวทัศน์ป่าสะเมิง

-

ต.แม่สาบ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่

Relate Type

อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย

Kruba Srivichai Monument

ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

สำนักอำนาจรัฐ ต.บ่อโพธิ์ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก

สำนักอำนาจรัฐ

Head Quarter

ต.บ่อโพธิ์ อ.นครไทย จ.พิษณุโลก

โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ ตามพระราชดำริ ดอยฟ้าห่มปก ต.โป่งน้ำร้อน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ ตามพระราชดำริ ดอยฟ้าห่มปก

Royal Initiative Project

ต.โป่งน้ำร้อน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

รอยจารึกอักษรขอมโบราณ ต.บึงเจริญ อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์

รอยจารึกอักษรขอมโบราณ

-

ต.บึงเจริญ อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์

ภาพเขียนสี ต.เมืองพาน อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี

ภาพเขียนสี

Ancient Paintings

ต.เมืองพาน อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี

รอยตีนสัตว์ ต.ชาติตระการ อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก

รอยตีนสัตว์

-

ต.ชาติตระการ อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก

รอยพระบาทหลังเต่า ต.เมืองพาน อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี

รอยพระบาทหลังเต่า

Roiphrabat Lhangtao

ต.เมืองพาน อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี

หมู่บ้านกระเหรี่ยงตะเพินคี่ ต.องค์พระ อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี

หมู่บ้านกระเหรี่ยงตะเพินคี่

TA PERN KEE KAREN VILLAGE

ต.องค์พระ อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี

Hotels and Accommodation in เชียงใหม่

โรงแรมเชียงใหม่ ซิตี้ คอร์ท

โรงแรมเชียงใหม่ ซิตี้ คอร์ท

Address :อ.เมืองเชียงใหม่, จังหวัด เชียงใหม่, 50100,Thailand

Tel :+(66)-(53)-201831

ปันสุข ควอลิตี้ คอนโด

ปันสุข ควอลิตี้ คอนโด

Address :ซอยราชพฤกษ์, อ.เมืองเชียงใหม่, จังหวัด เชียงใหม่, 50300,Thailand

บิส รีสอร์ท

บิส รีสอร์ท

Address :อ.เมืองเชียงใหม่, จังหวัด เชียงใหม่, 50300,Thailand

Tel :+(66)-(53)-412413

โรงแรมพอร์สแอนด์เพลย์

โรงแรมพอร์สแอนด์เพลย์

Address :อ.เมืองเชียงใหม่, จังหวัด เชียงใหม่, 50300,Thailand

Tel :+(66)-(53)-224535

กรานต์รีสอร์ท

กรานต์รีสอร์ท

Address :อ.หางดง, จังหวัด เชียงใหม่, 50230,Thailand

Tel :+(66)-(91)-0713929

ภาคินัยเกสท์เฮ้าส์

ภาคินัยเกสท์เฮ้าส์

Address :173 ซอยราชภาคินัย, อ.เมืองเชียงใหม่, จังหวัด เชียงใหม่, 50200,Thailand

Tel :+(66)-(53)-287521

หล้า เพลซ

หล้า เพลซ

Address :อ.ดอยสะเก็ด, จังหวัด เชียงใหม่, 50220,Thailand

ซิสเตอร์ เฮ้าส์

ซิสเตอร์ เฮ้าส์

Address :ซอยราชเชียงแสน 2 ก, อ.เมืองเชียงใหม่, จังหวัด เชียงใหม่, 50100,Thailand

รวี-วารี รีสอร์ท แอนด์ สปา

รวี-วารี รีสอร์ท แอนด์ สปา

Address :อ.แม่แตง, จังหวัด เชียงใหม่, 50150,Thailand

Tel :+(66)-(53)-110833

บ้านชนากานต์

บ้านชนากานต์

Address :อ.แม่ริม, จังหวัด เชียงใหม่, 50180,Thailand

วังบูรพา แกรนด์ โฮเทล

วังบูรพา แกรนด์ โฮเทล

Address :9/3 ซอยมูลเมือง 5, อ.เมืองเชียงใหม่, จังหวัด เชียงใหม่, 50200,Thailand

Tel :+(66)-(53)-281991

โคซี่ โฮม เชียงใหม่

โคซี่ โฮม เชียงใหม่

Address :5/1 ซอยราชภาคินัย, อ.เมืองเชียงใหม่, จังหวัด เชียงใหม่, 50200,Thailand

Tel :+(66)-(91)-8589185

Hotel Relate in เชียงใหม่

เอส.จี.เฮ้าส์

  เอส.จี.เฮ้าส์

 • Address : เลขที่ 41/1 ถนนรัตนโกสินทร์ ตำบลวัดเกต อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
 • Tel : 053-270159
 • Province : เชียงใหม่
 • Thailand
นครพิงค์พาเลซ

  นครพิงค์พาเลซ

 • Address : เลขที่ 471/9 ซอยใจแก้ว ถนนเชียงใหม่-ลำพูน ตำบลวัดเกต อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
 • Tel : 053-251169
 • Province : เชียงใหม่
 • Thailand
บอสโซเทล

  บอสโซเทล

 • Address : เลขที่ 10/4 ถนนรถไฟ ตำบลวัดเกต อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
 • Tel : 053-249045-8
 • Province : เชียงใหม่
 • Thailand
 เดอะ ล้อก อ๊อฟ พาราดีส
นิวเอเซียโฮเต็ล

  นิวเอเซียโฮเต็ล

 • Address : เลขที่ 55 ถนนราชวงค์ ตำบลช้างม่อย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
 • Tel : 053-252426
 • Province : เชียงใหม่
 • Thailand
บี.เค

  บี.เค

 • Address : เลขที่ 79/50 ถนนศิริธร ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
 • Tel : 053-222155
 • Province : เชียงใหม่
 • Thailand
อุทยานล้านนารีสอร์ท

  อุทยานล้านนารีสอร์ท

 • Address : เลขที่ 1 หมู่ที่ 9 ถนนหางดง-สะเมิง ตำบลบ้านปง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
 • Tel : 053365822-4
 • Province : เชียงใหม่
 • Thailand
มณฑา

  มณฑา

 • Address : เลขที่ 20 ซอย 3 ถนนลอยเคราะห์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
 • Tel : 053-275937
 • Province : เชียงใหม่
 • Thailand

เช็คราคาโรงแรมใน เชียงใหม่
เช็คราคาโรงแรมใน เชียงใหม่