• thaitravelloc@gmail.com
 • Bangkok Thailand

วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร
Wat Phra That Doi Suthep

วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารWat Phra That Doi Suthep

วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของ จังหวัดเชียงใหม่

ประเภททางบก ศิลปวัฒนธรรม / โบราณสถาน อยู่ในหน่วยงาน อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย เชียงใหม่

เป็นสถานที่ท่องเที่ยวใน จังหวัด เชียงใหม่

terrestrial Wat Phra That Doi Suthep is in Doi Suthep - Pui National Park , Mueang Chiang Mai , Chiang Mai Thailand

(Viewing : 56)

Maps on Local Area


View Larger Map

View On Google Map

View Local on Maps

Edit Data

วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร เป็นวัดที่มีความสำคัญในแง่ประวัติศาสตร์และเป็นวัดท่องเที่ยว ซึ่งเป็นที่รู้จักของประชาชนชาวไทยโดยทั่วไป ในฐานะที่เป็นวัดที่มีความศักดิ์สิทธิ์มากวัดหนึ่งของประเทศไทย ตั้งอยู่บนยอดดอยสุเทพห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ไปทางทิศตะวันตกประมาณ 14 กิโลเมตร

ในสมัยก่อน การขึ้นไปนมัสการพระธาตุดอยสุเทพนั้น เป็นเรื่องที่ยากลำบากเหลือเกิน เพราะไม่มีถนนสะดวกสบายเหมือนปัจจุบัน ทางเดินก็แคบ ๆ และไม่ราบเรียบ ต้องผ่านป่าเขาลำเนาไพรและปีนเขาต้องใช้เวลายาวนานถึง 5 ชั่วโมงกว่า จนมีคำกล่าวขานกันทั่วไปในสมัยนั้นว่า ถ้าไม่มีพลังบุญและศรัทธาเลื่อมใสจริง ๆ ก็จะไม่มีโอกาสได้กราบไหว้พระธาตุดอยสุเทพ

ในปี พ.ศ.2477 (ค.ศ.1934) ครูบาศรีวิชัย นักบุญแห่งล้านนาไทย มาจากวัดบ้านปาง จังหวัดลำพูน เป็นผู้เริ่มดำเนินการสร้างถนนขึ้นสู่พระธาตุดอยสุเทพ โดยมีเจ้าแก้วนวรัฐ เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่สมัยนั้น เป็นผู้เริ่มขุดดินด้วยจอบเป็นปฐมฤกษ์ ตรงที่หน้าสวนสัตว์เชียงใหม่ปัจจุบัน ใกล้ ๆ กับบริเวณน้ำตกห้วยแก้ว โดยเริ่มสร้างวันที่ 9 พฤศจิกายน 2477

Photo

วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารWat Phra That Doi Suthep

 

วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารWat Phra That Doi Suthep

 

วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารWat Phra That Doi Suthep

 

วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารWat Phra That Doi Suthep

 

วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารWat Phra That Doi Suthep

 

วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารWat Phra That Doi Suthep

 

info

  Contact/Address : ที่อยู่ 9 หมู่ 9 ศรีวิชัย ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200 เบอร์ติดต่อ 053-295002

Facility : สุชา ร้านอาหาร สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ/ผู้สูงอายุ

Open time/Other info. ตลอดปี

# #


credit : www.thailandtourismdirectory.go.th, www.dnp.go.th

รถเช่า เชียงใหม่

Attraction Nearby

พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์

Phra Tamnak Bhubing Rajanives

ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

น้ำตกมณฑาธาร ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

น้ำตกมณฑาธาร

Montha Than Waterfall

ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

ขุนช่างเคี่ยน ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

ขุนช่างเคี่ยน

Khun Chang Kien

ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

สันกู่ ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

สันกู่

San Ku

ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร

Wat Phra That Doi Suthep

ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

ยอดดอยปุย ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

ยอดดอยปุย

Doi Pui (Pui Peak)

ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย

Kruba Srivichai Monument

ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

ห้วยแก้ว-วังบัวบาน-ผาเงิบ ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

ห้วยแก้ว-วังบัวบาน-ผาเงิบ

Hauy Kaew-Wang Bua Ban-Pha Ngerb

ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

ผาช่อ ต.สันติสุข อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่

ผาช่อ

PhaChau

ต.สันติสุข อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่

น้ำตกศรีสังวาลย์ ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

น้ำตกศรีสังวาลย์

Sri Sang Wan Waterfall

ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

สบสะเมิง ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่

สบสะเมิง

Sopsamoeng

ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่

สวนรุกขชาติไม้เมืองหนาว ต.บ่อสลี อ.ฮอด จ.เชียงใหม่

สวนรุกขชาติไม้เมืองหนาว

Mai Muang Nao Arboretum

ต.บ่อสลี อ.ฮอด จ.เชียงใหม่

วนอุทยานน้ำตกบัวตอง-น้ำพุเจ็ดสี ต.บ้านเป้า อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

วนอุทยานน้ำตกบัวตอง-น้ำพุเจ็ดสี

ฺBuatong Waterfall Park

ต.บ้านเป้า อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

ถ้ำบัวตอง ต.บ้านเป้า อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

ถ้ำบัวตอง

Buatong Cave

ต.บ้านเป้า อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

บ่อน้ำร้อนโป่งอ่าง ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

บ่อน้ำร้อนโป่งอ่าง

Hot Spring Bath

ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

Relate Type

ยอดเขาพระบาทพลวง (เขาคิชฌกูฏ) ต.พลวง อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี

ยอดเขาพระบาทพลวง (เขาคิชฌกูฏ)

Phrabhuddabath Pluang Hill (Kitchagoud Hill)

ต.พลวง อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี

ปราสาทสระแจง ต.บึงเจริญ อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์

ปราสาทสระแจง

-

ต.บึงเจริญ อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์

ภาพเขียนสีประวัติศาสตร์บ้านห้วยหก ต.บ้านหวด อ.งาว จ.ลำปาง

ภาพเขียนสีประวัติศาสตร์บ้านห้วยหก

Ban Huay Historical Painting

ต.บ้านหวด อ.งาว จ.ลำปาง

ลานพระศรีนครินทร์ (องค์พระพุทธเมตตา) ต.ศรีฐาน อ.ภูกระดึง จ.เลย

ลานพระศรีนครินทร์ (องค์พระพุทธเมตตา)

Prasrinakarin yard (Buddha Image)

ต.ศรีฐาน อ.ภูกระดึง จ.เลย

รอยพระบาทหลังเต่า ต.เมืองพาน อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี

รอยพระบาทหลังเต่า

Roiphrabat Lhangtao

ต.เมืองพาน อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี

ผาผ่ามือแดง ต.บ้านผือ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น

ผาผ่ามือแดง

Famue Daeng Cliffs

ต.บ้านผือ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น

วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร

Wat Phra That Doi Suthep

ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

ผากระดานเลข ต.ชาติตระการ อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก

ผากระดานเลข

-

ต.ชาติตระการ อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก

Hotels and Accommodation in เชียงใหม่

ตุ๊ข้าวดอยดิน

ตุ๊ข้าวดอยดิน

Address :อ.สันทราย, จังหวัด เชียงใหม่, 50210,Thailand

Tel :+(66)-(62)-8742282

เฮือนสบาย รีสอร์ท

เฮือนสบาย รีสอร์ท

Address :อ.แม่ริม, จังหวัด เชียงใหม่, 50180,Thailand

โฮมสวีทโฮม

โฮมสวีทโฮม

Address :อ.หางดง, จังหวัด เชียงใหม่, 50230,Thailand

วนาสม

วนาสม

Address :อ.แม่ริม, จังหวัด เชียงใหม่, 50180,Thailand

Tel :+(66)-(53)-860704

โรงแรมเชียงใหม่ พรพิรุณเวียงพิงค์

โรงแรมเชียงใหม่ พรพิรุณเวียงพิงค์

Address :23/1 ซอยเจริญเมือง 5, อ.เมืองเชียงใหม่, จังหวัด เชียงใหม่, 50000,Thailand

Tel :+(66)-(53)-309199

โรงแรมศรีราชวงศ์

โรงแรมศรีราชวงศ์

Address :103 ถนนท้ายวัง, อ.เมืองเชียงใหม่, จังหวัด เชียงใหม่, 50300,Thailand

Tel :+(66)-(53)-235864

บ้านปง ลอดจ์

บ้านปง ลอดจ์

Address :อ.สันกำแพง, จังหวัด เชียงใหม่, 50130,Thailand

Tel :+(66)-(53)-036105

เฮือนปริตตาภา ล้านนา รีสอร์ท บ้านถวาย

เฮือนปริตตาภา ล้านนา รีสอร์ท บ้านถวาย

Address :อ.สารภี, จังหวัด เชียงใหม่, 50140,Thailand

Tel :+(66)-(99)-4461818

ริมปิง เกสท์เฮาส์

ริมปิง เกสท์เฮาส์

Address :อ.เมืองเชียงใหม่, จังหวัด เชียงใหม่, 50100,Thailand

รีสอร์ต พิง พานา แวลเลย์

รีสอร์ต พิง พานา แวลเลย์

Address :อ.หางดง, จังหวัด เชียงใหม่, 50230,Thailand

Tel :+(66)-(89)-7554945

เชียงใหม่ โมลี่ บูติก โฮสเทล

เชียงใหม่ โมลี่ บูติก โฮสเทล

Address :อ.เมืองเชียงใหม่, จังหวัด เชียงใหม่, 50300,Thailand

โรงแรมชมดอย เฮ้าส์

โรงแรมชมดอย เฮ้าส์

Address :อ.เมืองเชียงใหม่, จังหวัด เชียงใหม่, 50200,Thailand

Tel :+(66)-(53)-210113

Hotel Relate in เชียงใหม่

ฟอร์จูน

  ฟอร์จูน

 • Address : เลขที่ 17 หมู่ที่ 3 ตำบลท่าวังพร้าว อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
 • Tel : 53829550
 • Province : เชียงใหม่
 • Thailand
ศรีธารา

  ศรีธารา

 • Address : เลขที่ 351/1 ถนนเจริญประเทศ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
 • Tel : 53225111
 • Province : เชียงใหม่
 • Thailand
สืบสวัสดิ์

  สืบสวัสดิ์

 • Address : เลขที่ 2 ถนนสิงหราช ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
 • Tel : 053-221583
 • Province : เชียงใหม่
 • Thailand
รวิสรา วิลล่า รีสอร์ท

  รวิสรา วิลล่า รีสอร์ท

 • Address : เลขที่ 56/8 หมู่ที่ 2 ตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
 • Tel : 53115700
 • Province : เชียงใหม่
 • Thailand
ฟ่อนคำ

  ฟ่อนคำ

 • Address : เลขที่ 333 หมู่ที่ 11 ตำบลน้ำแพร่ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
 • Tel : 53125333
 • Province : เชียงใหม่
 • Thailand
พร้าว บูติค โฮเต็ล

  พร้าว บูติค โฮเต็ล

 • Address : เลขที่ 125 หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
 • Tel : 53474723
 • Province : เชียงใหม่
 • Thailand
เดอะวิสต้า ณ คุ้มแก้ว

  เดอะวิสต้า ณ คุ้มแก้ว

 • Address : เลขที่ 252/19-23 ถนนพระปกเกล้า ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
 • Tel : 053-210663
 • Province : เชียงใหม่
 • Thailand
จีรัง เฮลธ์ วิลเลจ

  จีรัง เฮลธ์ วิลเลจ

 • Address : เลขที่ 99 หมู่ที่ 7 ถนนแม่ริม-สะเมิง ตำบลริมใต้ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
 • Tel : 053861511-3
 • Province : เชียงใหม่
 • Thailand

เช็คราคาโรงแรมใน เชียงใหม่
เช็คราคาโรงแรมใน เชียงใหม่