• thaitravelloc@gmail.com
 • Bangkok Thailand

สบสะเมิง
Sopsamoeng

สบสะเมิงSopsamoeng

สบสะเมิง ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของ จังหวัดเชียงใหม่

ประเภททางบก แม่น้ำ / ลำคลอง / ทะเลสาบ อยู่ในหน่วยงาน อุทยานแห่งชาติออบขาน (เตรียมการ) เชียงใหม่

เป็นสถานที่ท่องเที่ยวใน จังหวัด เชียงใหม่

terrestrial Sopsamoeng is in Op Khan National Park Nam Phrae , Hang Dong , Chiang Mai Thailand

(Viewing : 94)

Maps on Local Area

View Local on Maps

Edit Data

Photo

สบสะเมิงSopsamoeng

 

info

  Contact/Address : 06-1811068

Facility :

Open time/Other info. เดือนพฤศจิกายน - เดือนมิถุนายน

# #รถเช่า เชียงใหม่

Attraction Nearby

สวนรวมพรรณไม้ป่า 60 พรรษา มหาราชินี ภาคเหนือ ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่

สวนรวมพรรณไม้ป่า 60 พรรษา มหาราชินี ภาคเหนือ

Her Majesty the Queen

ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่

ออบขาน ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่

ออบขาน

Opkhan

ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่

ถ้ำตั๊กแตน ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่

ถ้ำตั๊กแตน

Tukkatan Cave

ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่

สวนพฤกษศาสตร์วรรณคดีแม่เหี๊ยะ ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่

สวนพฤกษศาสตร์วรรณคดีแม่เหี๊ยะ

Mae Hia Botanical Garden for Plants in Thai Literary

ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่

ลำน้ำแม่วาง ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่

ลำน้ำแม่วาง

Mae Wang River

ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่

สบสะเมิง ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่

สบสะเมิง

Sopsamoeng

ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่

เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติพันธุ์ชุลี ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติพันธุ์ชุลี

Pan Chu Lee Nature Trail

ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

ยอดดอยปุย ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

ยอดดอยปุย

Doi Pui (Pui Peak)

ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

ขุนช่างเคี่ยน ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

ขุนช่างเคี่ยน

Khun Chang Kien

ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

	จุดชมทิวทัศน์ป่าสะเมิง ต.แม่สาบ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่

จุดชมทิวทัศน์ป่าสะเมิง

-

ต.แม่สาบ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่

น้ำตกแม่ลาด ต.กึ๊ดช้าง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

น้ำตกแม่ลาด

Mae Lad Waterfall

ต.กึ๊ดช้าง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

น้ำตกโป่งน้ำดัง ต.โป่งน้ำร้อน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

น้ำตกโป่งน้ำดัง

Pong Nam Dang Waterfall

ต.โป่งน้ำร้อน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

น้ำตกตาดหมอก ต.โป่งน้ำร้อน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

น้ำตกตาดหมอก

Tad Mhog Waterfall

ต.โป่งน้ำร้อน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

น้ำตกแม่กลาง  ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

น้ำตกแม่กลาง

Mae Klang Waterfall

ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

Relate Type

โรงเรียนเรือนเเพ ต.แม่ลาน อ.ลี้ จ.ลำพูน

โรงเรียนเรือนเเพ

Floating School

ต.แม่ลาน อ.ลี้ จ.ลำพูน

แก่งกะเลา ต.นาจะหลวย อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี

แก่งกะเลา

Kaeng Ka Lao

ต.นาจะหลวย อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี

ปากนาย ต.ขึ่ง อ.นาน้อย จ.น่าน

ปากนาย

Paknai

ต.ขึ่ง อ.นาน้อย จ.น่าน

อ่างเก็บน้ำป่าพะยอม ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง

อ่างเก็บน้ำป่าพะยอม

Paphayom Reservior

ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง

จุดชมทิวทัศน์เหนืออ่างเก็บน้ำ ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี

จุดชมทิวทัศน์เหนืออ่างเก็บน้ำ

-

ต.ยางหัก อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี

ลำห้วยมวกเหล็ก ต.มวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี

ลำห้วยมวกเหล็ก

-

ต.มวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี

อ่างเก็บน้ำห้วยหวด ต.จันทร์เพ็ญ อ.เต่างอย จ.สกลนคร

อ่างเก็บน้ำห้วยหวด

Huai Lam

ต.จันทร์เพ็ญ อ.เต่างอย จ.สกลนคร

อ่างเก็บน้ำห้วยหินข้อ ต.ป่าไร่ อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร

อ่างเก็บน้ำห้วยหินข้อ

Huai Hin Koor Reservoir

ต.ป่าไร่ อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร

Hotels and Accommodation in เชียงใหม่

โรงแรม เลอเพียว

โรงแรม เลอเพียว

Address :อ.เมืองเชียงใหม่, จังหวัด เชียงใหม่, 50200,Thailand

Tel :+(66)-(53)-278997

บ้านสถิตพร แอท พีเจ โฮมสวีท

บ้านสถิตพร แอท พีเจ โฮมสวีท

Address :97/1 ซอยเทศบาล 2, อ.ฝาง, จังหวัด เชียงใหม่, 50110,Thailand

Tel :+(66)-(81)-1138882

เชียงดาวกู๊ดวิว

เชียงดาวกู๊ดวิว

Address :อ.เชียงดาว, จังหวัด เชียงใหม่, 50170,Thailand

Tel :+(66)-(53)-106189

พาราไดซ์

พาราไดซ์

Address :98/1 ซอยหนองป่าครั่ง, อ.เมืองเชียงใหม่, จังหวัด เชียงใหม่, 50000,Thailand

Tel :+(66)-(2)-7873383

ทีซี เฮาส์

ทีซี เฮาส์

Address :ซอยเวียงพิงค์ 1, อ.เมืองเชียงใหม่, จังหวัด เชียงใหม่, 50100,Thailand

กะสะลอง รีสอร์ท

กะสะลอง รีสอร์ท

Address :อ.เมืองเชียงใหม่, จังหวัด เชียงใหม่, 50100,Thailand

เดอะ วาย บูทิก

เดอะ วาย บูทิก

Address :321 ถนนสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี, อ.สันทราย, จังหวัด เชียงใหม่, 50210,Thailand

Tel :+(66)-(91)-8520111

บ้านธรรม

บ้านธรรม

Address :อ.หางดง, จังหวัด เชียงใหม่, 50230,Thailand

ระเบียง ป่าสัก ทรีเฮาส์ รีสอร์ท

ระเบียง ป่าสัก ทรีเฮาส์ รีสอร์ท

Address :อ.ดอยสะเก็ด, จังหวัด เชียงใหม่, 50220,Thailand

Tel :+(66)-(87)-6601243

สลีป วิธ ยู

สลีป วิธ ยู

Address :ซอยสิงหราช, อ.เมืองเชียงใหม่, จังหวัด เชียงใหม่, 50200,Thailand

บ้านเส-ลา เกสท์เฮาส์

บ้านเส-ลา เกสท์เฮาส์

Address :4/4 ซอยนิมมานเหมินท์ 5, อ.เมืองเชียงใหม่, จังหวัด เชียงใหม่, 50200,Thailand

Tel :+(66)-(53)-894229

บ้านนิภา 2

บ้านนิภา 2

Address :ซอยราชเชียงแสน 2 ก, อ.เมืองเชียงใหม่, จังหวัด เชียงใหม่, 50100,Thailand

Hotel Relate in เชียงใหม่

รีสอร์ทธรรมชาติการ์เด้นโฮม
วีนัส

  วีนัส

 • Address : เลขที่ 41 ซอย 4 ถนนช้างเผือก ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
 • Tel : 053-222538
 • Province : เชียงใหม่
 • Thailand
เปาคำเกสเฮ้าส์

  เปาคำเกสเฮ้าส์

 • Address : เลขที่ 3 ซอย 3 ถนนช้างม่อยเก่า ตำบลช้างม่อย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
 • Tel : 053-252377-9
 • Province : เชียงใหม่
 • Thailand
เดอะปาร์ค

  เดอะปาร์ค

 • Address : เลขที่ 444 ถนนช้างคลาน ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
 • Tel : 053-281997
 • Province : เชียงใหม่
 • Thailand
บ้านอรวี

  บ้านอรวี

 • Address : เลขที่ 163 หมู่ที่ 1 ถนนเชียงใหม่-ฝาง ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
 • Province : เชียงใหม่
 • Thailand
เดอะพาวิณ

  เดอะพาวิณ

 • Address : เลขที่ 2 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
 • Tel : 053-281074-5
 • Province : เชียงใหม่
 • Thailand
แชงกรี-ลา เชียงใหม่

  แชงกรี-ลา เชียงใหม่

 • Address : เลขที่ 89/8 ถนนช้างคลาน ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
 • Tel : 53253888
 • Province : เชียงใหม่
 • Thailand
บอร์นเกสท์เฮ้าส์

  บอร์นเกสท์เฮ้าส์

 • Address : เลขที่ 2/2 ถนนท่าแพ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
 • Tel : 53208502
 • Province : เชียงใหม่
 • Thailand

เช็คราคาโรงแรมใน เชียงใหม่
เช็คราคาโรงแรมใน เชียงใหม่