• thaitravelloc@gmail.com
 • Bangkok Thailand

สบสะเมิง
Sopsamoeng

สบสะเมิงSopsamoeng

สบสะเมิง ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของ จังหวัดเชียงใหม่

ประเภททางบก แม่น้ำ / ลำคลอง / ทะเลสาบ อยู่ในหน่วยงาน อุทยานแห่งชาติออบขาน (เตรียมการ) เชียงใหม่

เป็นสถานที่ท่องเที่ยวใน จังหวัด เชียงใหม่

terrestrial Sopsamoeng is in Op Khan National Park Nam Phrae , Hang Dong , Chiang Mai Thailand

(Viewing : 597)

Maps on Local Area


View Larger Map

View On Google Map

View Local on Maps

Edit Data

Photo

สบสะเมิงSopsamoeng

 

info

  Contact/Address : 06-1811068

Facility :

Open time/Other info. เดือนพฤศจิกายน - เดือนมิถุนายน

# #รถเช่า เชียงใหม่

Attraction Nearby

ออบขาน ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่

ออบขาน

Opkhan

ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่

สวนพฤกษศาสตร์วรรณคดีแม่เหี๊ยะ ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่

สวนพฤกษศาสตร์วรรณคดีแม่เหี๊ยะ

Mae Hia Botanical Garden for Plants in Thai Literary

ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่

สบสะเมิง ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่

สบสะเมิง

Sopsamoeng

ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่

ลำน้ำแม่วาง ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่

ลำน้ำแม่วาง

Mae Wang River

ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่

ถ้ำตั๊กแตน ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่

ถ้ำตั๊กแตน

Tukkatan Cave

ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่

สวนรวมพรรณไม้ป่า 60 พรรษา มหาราชินี ภาคเหนือ ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่

สวนรวมพรรณไม้ป่า 60 พรรษา มหาราชินี ภาคเหนือ

Her Majesty the Queen

ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่

น้ำตกแม่หาด ต.กึ๊ดช้าง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

น้ำตกแม่หาด

Mae Had Waterfall

ต.กึ๊ดช้าง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

น้ำตกแม่สา ต.แม่แรม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

น้ำตกแม่สา

Mae Sa Waterfall

ต.แม่แรม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

ลำน้ำแม่วาง ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่

ลำน้ำแม่วาง

Mae Wang River

ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่

จุดชมวิวดอยกิ่วลม ต.กึ๊ดช้าง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

จุดชมวิวดอยกิ่วลม

Doi Kio Lom Viewpoint

ต.กึ๊ดช้าง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

สวนพฤกษศาสตร์วรรณคดีแม่เหี๊ยะ ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่

สวนพฤกษศาสตร์วรรณคดีแม่เหี๊ยะ

Mae Hia Botanical Garden for Plants in Thai Literary

ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่

ยอดดอยอินทนนท์ ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

ยอดดอยอินทนนท์

Summit Of Doi Inthanon

ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

หมู่บ้านกะเหรี่ยงแม่แอบใน  ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

หมู่บ้านกะเหรี่ยงแม่แอบใน

Mae Ab Nai Karen Village

ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

น้ำตกวชิรธาร ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

น้ำตกวชิรธาร

Wachirathan Waterfall

ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

Relate Type

น้ำตกบางเลียบน้ำ ต.คลองศก อ.พนม จ.สุราษฏร์ธานี

น้ำตกบางเลียบน้ำ

Bang Leab Nam Waterfall

ต.คลองศก อ.พนม จ.สุราษฏร์ธานี

อ่างเก็บน้ำป่าพะยอม ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง

อ่างเก็บน้ำป่าพะยอม

Paphayom Reservior

ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง

คลองพนม ต.คลองศก อ.คลองพนม จ.สุราษฎร์ธานี

คลองพนม

Phanom Canal

ต.คลองศก อ.คลองพนม จ.สุราษฎร์ธานี

อ่างเก็บน้ำซับปลากั้ง ต.หนองปลาไหล อ.เมือง จ.สระบุรี

อ่างเก็บน้ำซับปลากั้ง

SAB PLA KHANG RESERVIOR

ต.หนองปลาไหล อ.เมือง จ.สระบุรี

อ่างเก็บน้ำแม่ตะไคร้ ต.ป่าเมี่ยง อ.ดอยสเก็ด จ.เชียงใหม่

อ่างเก็บน้ำแม่ตะไคร้

-

ต.ป่าเมี่ยง อ.ดอยสเก็ด จ.เชียงใหม่

อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำใส ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง

อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำใส

Huaynamsai Reservior

ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง

น้ำรู ต.โป่งน้ำร้อน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

น้ำรู

ืNam RU

ต.โป่งน้ำร้อน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

Hotels and Accommodation in เชียงใหม่

โรงแรมไอวัวลาย

โรงแรมไอวัวลาย

Address :84 ซอยวัวลาย 2, อ.เมืองเชียงใหม่, จังหวัด เชียงใหม่, 50100,Thailand

คูล บานาน่า โฮมสเตย์

คูล บานาน่า โฮมสเตย์

Address :อ.แม่แตง, จังหวัด เชียงใหม่, 50150,Thailand

โรงแรมบายสิริ มายา

โรงแรมบายสิริ มายา

Address :อ.เมืองเชียงใหม่, จังหวัด เชียงใหม่, 50300,Thailand

Tel :+(66)-(53)-219595

บ้านติ๊บบัวคำ

บ้านติ๊บบัวคำ

Address :อ.ดอยสะเก็ด, จังหวัด เชียงใหม่, 50220,Thailand

Tel :+(66)-(81)-7832119

ดอย นก สตรอเบอร์รี่ รีสอร์ท

ดอย นก สตรอเบอร์รี่ รีสอร์ท

Address :อ.สะเมิง, จังหวัด เชียงใหม่, 50250,Thailand

Tel :+(66)-(53)-487289

บ้านท้าวษาวงษ์

บ้านท้าวษาวงษ์

Address :อ.แม่ริม, จังหวัด เชียงใหม่, 50180,Thailand

Tel :+(66)-(53)-879102

นอน นี่ เน้อ

นอน นี่ เน้อ

Address :อ.เมืองเชียงใหม่, จังหวัด เชียงใหม่, 50200,Thailand

โรงแรมเก็ท สลีพ พรีเมี่ยม บัดเจ็ท

โรงแรมเก็ท สลีพ พรีเมี่ยม บัดเจ็ท

Address :อ.เมืองเชียงใหม่, จังหวัด เชียงใหม่, 50300,Thailand

แม่แรมคันทรีรีสอร์ท

แม่แรมคันทรีรีสอร์ท

Address :อ.แม่ริม, จังหวัด เชียงใหม่, 50180,Thailand

Tel :+(66)-(81)-9682911

บ้านม่อนฝ้าย

บ้านม่อนฝ้าย

Address :อ.เมืองเชียงใหม่, จังหวัด เชียงใหม่, 50300,Thailand

Tel :+(66)-(89)-4323339

กอดเชียงใหม่

กอดเชียงใหม่

Address :ซอยราชมรรคา 6, อ.เมืองเชียงใหม่, จังหวัด เชียงใหม่, 50200,Thailand

Tel :+(66)-(53)-280923

บ้านของเรา

บ้านของเรา

Address :2 ซอยมรกต, อ.เมืองเชียงใหม่, จังหวัด เชียงใหม่, 50300,Thailand

Tel :+(66)-(53)-404909

Hotel Relate in เชียงใหม่

ดิ อธิษฐาน

  ดิ อธิษฐาน

 • Address : เลขที่ 888 หมู่ที่ 7 ตำบลป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
 • Tel : 0-5344-7070
 • Province : เชียงใหม่
 • Thailand
สวนดอกแก้ว

  สวนดอกแก้ว

 • Address : เลขที่ 8/1 ซอย 1 ถนนสวนดอก ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
 • Tel : 053-808993-6
 • Province : เชียงใหม่
 • Thailand
เดอะเกสท์

  เดอะเกสท์

 • Address : เลขที่ 4 ซอยทานตะวัน ถนนเวียงบัว ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
 • Tel : 053-235802
 • Province : เชียงใหม่
 • Thailand
พรพิรุณเวียงพิงค์ 2

  พรพิรุณเวียงพิงค์ 2

 • Address : เลขที่ 23/2 ซอย 5 ถนนเจริญเมือง ตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
 • Tel : 53242515
 • Province : เชียงใหม่
 • Thailand
มรกต

  มรกต

 • Address : เลขที่ 39 ซอย 4 ถนนช้างเผือก ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
 • Tel : 053-222709
 • Province : เชียงใหม่
 • Thailand
ฮอลิเดย์ อินน์ เชียงใหม่

  ฮอลิเดย์ อินน์ เชียงใหม่

 • Address : เลขที่ 318/1 ถนนเชียงใหม่-ลำพูน ตำบลวัดเกต อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
 • Tel : 053-275300
 • Province : เชียงใหม่
 • Thailand
น้ำหวาน เกสท์เฮ้าส์

  น้ำหวาน เกสท์เฮ้าส์

 • Address : เลขที่ 364/1 หมู่ที่ 3 ตำบลท่าตอน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
 • Tel : 53459403
 • Province : เชียงใหม่
 • Thailand
แอทพิงค์นครห้วยแก้ว

  แอทพิงค์นครห้วยแก้ว

 • Address : เลขที่ 24 ซอยพลับพลึง ถนนห้วยแก้ว ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
 • Tel : 53221666
 • Province : เชียงใหม่
 • Thailand

เช็คราคาโรงแรมใน เชียงใหม่
เช็คราคาโรงแรมใน เชียงใหม่