• thaitravelloc@gmail.com
 • Bangkok Thailand

น้ำตกหนานปลิว
Nan Plew Waterfall

น้ำตกหนานปลิวNan Plew Waterfall

น้ำตกหนานปลิว ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของ จังหวัดพัทลุง

ประเภททางบก น้ำตก อยู่ในหน่วยงาน อุทยานแห่งชาติเขาปู่-เขาย่า พัทลุง

เป็นสถานที่ท่องเที่ยวใน จังหวัด พัทลุง

terrestrial Nan Plew Waterfall is in Khao Pu - Khao Ya National Park Khao Pu , Si Banphot , Phatthalung Thailand

(Viewing : 64)

Maps on Local Area

View Local on Maps

Edit Data

Photo

น้ำตกหนานปลิวNan Plew Waterfall

 

info

  Contact/Address : 0 7468 9194

Facility :

Open time/Other info.

# #รถเช่า พัทลุง

Attraction Nearby

น้ำตกหนานสวรรค์ ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง

น้ำตกหนานสวรรค์

Nan Sawan Waterfalls

ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง

น้ำตกควนประ ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง

น้ำตกควนประ

Kuan Pra Waterfall

ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง

ประตูสู่อันดามัน ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง

ประตูสู่อันดามัน

Trang Andaman Gateway

ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง

น้ำตกธาราวารินทร์ ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง

น้ำตกธาราวารินทร์

Tarawarin Waterfall

ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง

อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำใส ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง

อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำใส

Huaynamsai Reservior

ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง

ถ้ำมัจฉา ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง

ถ้ำมัจฉา

Matcha Cave

ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง

จุดชมวิวผาผึ้ง ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง

จุดชมวิวผาผึ้ง

Pha Phueng Viewpoint

ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง

สวนหิน ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง

สวนหิน

Stone Park

ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง

เมืองเก่าชัยบุรี ต.ชัยบุรี อ.เมือง จ.พัทลุง

เมืองเก่าชัยบุรี

Mung Kon Chai Buri

ต.ชัยบุรี อ.เมือง จ.พัทลุง

สวนหิน ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง

สวนหิน

Stone Park

ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง

น้ำตกเขาคราม ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง

น้ำตกเขาคราม

Khaokhram Waterfall

ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง

น้ำตกควนประ ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง

น้ำตกควนประ

Kuan Pra Waterfall

ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง

น้ำตกธาราวารินทร์ ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง

น้ำตกธาราวารินทร์

Tarawarin Waterfall

ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง

น้ำตกหนานปลิว ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง

น้ำตกหนานปลิว

Nan Plew Waterfall

ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง

อ่างเก็บน้ำป่าพะยอม ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง

อ่างเก็บน้ำป่าพะยอม

Paphayom Reservior

ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง

อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำใส ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง

อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำใส

Huaynamsai Reservior

ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง

Relate Type

น้ำตกแม่เปียก ต.แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง

น้ำตกแม่เปียก

Mae Piag Waterfall

ต.แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง

น้ำตกสัตตมิตร ต. อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี

น้ำตกสัตตมิตร

Sattamit Water Fall

ต. อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี

น้ำตกดงมะไฟ ต.หาดขาม อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

น้ำตกดงมะไฟ

Huay Dong Ma Fai Waterfall Dong

ต.หาดขาม อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

น้ำตกยูงทอง ต.นายูง อ.นายูง จ.อุดรธานี

น้ำตกยูงทอง

Yoongthong Waterfall

ต.นายูง อ.นายูง จ.อุดรธานี

น้ำตกแม่แก้ ต.บ้านหวด อ.งาว จ.ลำปาง

น้ำตกแม่แก้

Mae Kae Waterfall

ต.บ้านหวด อ.งาว จ.ลำปาง

น้ำตกตาดภา ต.แสงภา อ.นาแห้ว จ.เลย

น้ำตกตาดภา

Tat Pha Waterfall

ต.แสงภา อ.นาแห้ว จ.เลย

น้ำตกต้นตอง ต.ภูคา อ.ปัว จ.น่าน

น้ำตกต้นตอง

ton tong waterfall

ต.ภูคา อ.ปัว จ.น่าน

น้ำตกหมอกฟ้า ต.สบเปิง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

น้ำตกหมอกฟ้า

Mok Fa Waterfall

ต.สบเปิง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

Hotels and Accommodation in พัทลุง

แมกไม้รีสอร์ทแม่ขรี

แมกไม้รีสอร์ทแม่ขรี

Address :อ.ตะโหมด, จังหวัด พัทลุง, 93160,Thailand

โรงแรม โอเค

โรงแรม โอเค

Address :อ.ควนขนุน, จังหวัด พัทลุง, 93110,Thailand

Tel :+(66)-(89)-5963435

พี.ซี.ไนท์

พี.ซี.ไนท์

Address :อ.ควนขนุน, จังหวัด พัทลุง, 93150,Thailand

กุหลาบหิน ป่าสัก รีสอร์ท

กุหลาบหิน ป่าสัก รีสอร์ท

Address :ถนนเพชรเกษม, อ.ศรีนครินทร์, จังหวัด พัทลุง, 93000,Thailand

โรงแรมอนันตา รีสอร์ท แอนด์ สปา

โรงแรมอนันตา รีสอร์ท แอนด์ สปา

Address :อ.บางแก้ว, จังหวัด พัทลุง, 93160,Thailand

ดี.ดี.รีสอร์ท

ดี.ดี.รีสอร์ท

Address :ประดิษฐ์ อุทิศ, อ.ตะโหมด, จังหวัด พัทลุง, 93160,Thailand

Tel :+(66)-(89)-4660554

โกจิ้วรีสอร์ท

โกจิ้วรีสอร์ท

Address :อ.บางแก้ว, จังหวัด พัทลุง, 93140,Thailand

บ้านล้านบัว รีสอร์ท

บ้านล้านบัว รีสอร์ท

Address :อ.ควนขนุน, จังหวัด พัทลุง, 93150,Thailand

Tel :+(66)-(74)-685573

โรงแรม เอเชีย

โรงแรม เอเชีย

Address :2203 ถนนเพชรเกษม, อ.เมืองพัทลุง, จังหวัด พัทลุง, 93000,Thailand

โรงแรมอิรวดี

โรงแรมอิรวดี

Address :อ.เมืองพัทลุง, จังหวัด พัทลุง, 93000,Thailand

พี.พี.เฮ้าส์

พี.พี.เฮ้าส์

Address :บางแก้ว-หูแร่, อ.บางแก้ว, จังหวัด พัทลุง, 93140,Thailand

Tel :+(66)-(99)-3019194

ทะเลน้อย รีสอร์ท

ทะเลน้อย รีสอร์ท

Address :อ.ควนขนุน, จังหวัด พัทลุง, 93150,Thailand

Hotel Relate in พัทลุง

พาราไดซ์รีสอร์ท

  พาราไดซ์รีสอร์ท

 • Address : 241,241/1-9 ถ.เพชรเกษม ม.1 ต.ลำสินธุ์อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
 • Tel : 08-1892-4767
 • Province : พัทลุง
 • Thailand
นพกรรณ รีสอร์ท
ซันไชน์รีสอร์ท
ใบเงิน รีสอร์ท
เพชรพันธ์ รีสอร์ท
เคซี อินน์

  เคซี อินน์

 • Address : 191/4 ม.1 ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
 • Tel : 081-6904169
 • Province : พัทลุง
 • Thailand
วนารีสอร์ท

  วนารีสอร์ท

 • Address : 4/1 ม.8 ต.โคกสัก อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
 • Tel : 08-1959-8537
 • Province : พัทลุง
 • Thailand
เรือนทองรีสอร์ท

เช็คราคาโรงแรมใน พัทลุง
เช็คราคาโรงแรมใน พัทลุง