• thaitravelloc@gmail.com
 • Bangkok Thailand

สวนพฤกษศาสตร์พนางตุง
Phanang Tung Botanical Garden

สวนพฤกษศาสตร์พนางตุง Phanang Tung Botanical Garden

สวนพฤกษศาสตร์พนางตุง ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของ จังหวัดพัทลุง

ประเภทสวนพฤกษศาสตร์ - อยู่ในหน่วยงาน สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช พัทลุง

เป็นสถานที่ท่องเที่ยวใน จังหวัด พัทลุง

Botanical Garden Phanang Tung Botanical Garden is in Forest and Plant Conservation Research Office Phanang Tung , Khuan Khanun , Phatthalung Thailand

(Viewing : 409)

Maps on Location and Local Area


View Larger Map

View On Google Map

View Local on Maps

Edit Data

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โดย สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 (สงขลา) และจังหวัดพัทลุง ร่วมกันจัดกิจกรรมเปิดโครงการป่าในเมือง" สวนป่าประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทย" ตามนโยบายของรัฐบาล และ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ประสงค์จะให้ประชาชนเข้ามาใช้พื้นที่ป่าที่อยู่ในเมืองหรือใกล้ๆ เมืองกันมากๆ ที่ สวนพฤกษศาสตร์พนางตุง จังหวัดพัทลุง ในรูปแบบการจัดเวที ตกแต่งสถานที่ และป้าย รวมทั้งการจัดแสดงบนเวทีใช้สไตล์ปักษ์ใต้บ้านเรา

ในงานจัดให้มีกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น กิจกรรมบนเวที การแสดงมโนราห์ การแสดงดนตรีในสวน กิจกรรมปั่นเพื่อสุขภาพ ประกวดแข่งขันวาดภาพป่า เปิดป้ายโครงการป่าในเมือง ปลูกป่าประชารัฐ การแสดงนิทรรศการ สาธิตการสานเสื่อกระจูด แข่งขันชกมวยทะเล เดินศึกษาธรรมชาติหาอาร์ซีในป่าพรุ สาธิตการดับไฟป่า ตลาดประชารัฐสินค้าชุมชน และปล่อยปลา เป็นต้น

ในโอกาสนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ได้กล่าวชื่นชมนโยบายป่าในเมืองของรัฐบาล และขอขอบคุณกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่ได้เลือกพื้นที่สวนพฤกษศาสตร์ในจังหวัดพัทลุง มาจัดทำเป็นโครงการป่าในเมือง โดยกล่าวว่าจังหวัดพัทลุง จะให้การสนับสนุนทุกรูปแบบ เพื่อทำให้เพิ่มยอดประชาชนที่เข้ามาเยี่ยมชมจากปีละประมาณ 12,000 คน ให้เป็น 100,000 คนต่อปี ให้ได้ โดยในช่วงแรกจะให้นักเรียน เวียนกันมาทัศนศึกษา เรียนรู้ในทุกวันเสาร์หรืออาทิตย์ และจะประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ผู้ประกอบการท่องเที่ยว เข้ามาใช้สวนพฤกษศาสตร์แห่งนี้ โดยจะกำหนดให้สถานที่แห่งนี้เป็นจุดแวะเยี่ยมด้วย

Photo

สวนพฤกษศาสตร์พนางตุง Phanang Tung Botanical Garden

 

สวนพฤกษศาสตร์พนางตุง Phanang Tung Botanical Garden

 

สวนพฤกษศาสตร์พนางตุง Phanang Tung Botanical Garden

 

info

  Contact/Address : 074-651-187

Facility : -

Open time/Other info. ทุกวัน (เวลาราชการ 8.30 น. -16.30 น.)

# #

Location : 7.7335 , 100.1511

See this Location on maps


credit : portal.dnp.go.th

รถเช่า พัทลุง

Attraction Nearby

สวนพฤกษศาสตร์พนางตุง ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง

สวนพฤกษศาสตร์พนางตุง

Phanang Tung Botanical Garden

ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง

น้ำตกเขาคราม ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง

น้ำตกเขาคราม

Khaokhram Waterfall

ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง

ถ้ำวังนายพุด ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง

ถ้ำวังนายพุด

Wangnaiphut cave

ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง

น้ำตกธาราวารินทร์ ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง

น้ำตกธาราวารินทร์

Tarawarin Waterfall

ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง

น้ำตกหนานปลิว ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง

น้ำตกหนานปลิว

Nan Plew Waterfall

ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง

สวนพฤกษศาสตร์พนางตุง ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง

สวนพฤกษศาสตร์พนางตุง

Phanang Tung Botanical Garden

ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง

ถ้ำมัจฉา ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง

ถ้ำมัจฉา

Matcha Cave

ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง

อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำใส ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง

อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำใส

Huaynamsai Reservior

ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง

อ่างเก็บน้ำป่าพะยอม ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง

อ่างเก็บน้ำป่าพะยอม

Paphayom Reservior

ต.เขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง

Relate Type

สวนพฤกษศาสตร์ทุ่งค่าย ต.ย่านตาขาว อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง

สวนพฤกษศาสตร์ทุ่งค่าย

Thung Khai Botanical Garden

ต.ย่านตาขาว อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง

สวนพฤกษศาสตร์วังน้ำเย็น ต.ทุ่งมหาเจริญ อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว

สวนพฤกษศาสตร์วังน้ำเย็น

Wang Nam Yen Botanical Garden

ต.ทุ่งมหาเจริญ อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว

สวนพฤกษศาสตร์ชายแดนภาคใต้ ต.กะลุวอ อ.เมือง จ.นราธิวาส

สวนพฤกษศาสตร์ชายแดนภาคใต้

Southern Boundary Botanical Garden

ต.กะลุวอ อ.เมือง จ.นราธิวาส

สวนพฤกษศาสตร์สกุโณทยาน ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก

สวนพฤกษศาสตร์สกุโณทยาน

Sakunothayan Botanical Garden

ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก

สวนพฤกษศาสตร์เขาช่อง ต.นาโยง อ.นาโยง จ.ตรัง

สวนพฤกษศาสตร์เขาช่อง

Khao Chong Botanical Garden

ต.นาโยง อ.นาโยง จ.ตรัง

สวนพฤกษศาสตร์บ้านเพ ต.แกลง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

สวนพฤกษศาสตร์บ้านเพ

Ban Phe Botanical Garden

ต.แกลง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

สวนพฤกษศาสตร์พนางตุง ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง

สวนพฤกษศาสตร์พนางตุง

Phanang Tung Botanical Garden

ต.พนางตุง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง

สวนพฤกษศาสตร์พุแค ต.พุแค อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี

สวนพฤกษศาสตร์พุแค

Phu Khae Botanical Garden

ต.พุแค อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี

Hotels and Accommodation in พัทลุง

แมกไม้รีสอร์ทแม่ขรี

แมกไม้รีสอร์ทแม่ขรี

Address :อ.ตะโหมด, จังหวัด พัทลุง, 93160,Thailand

พี.ซี.ไนท์

พี.ซี.ไนท์

Address :อ.ควนขนุน, จังหวัด พัทลุง, 93150,Thailand

โรงแรม โอเค

โรงแรม โอเค

Address :อ.ควนขนุน, จังหวัด พัทลุง, 93110,Thailand

Tel :+(66)-(89)-5963435

กฤษศิลา โฮมสเตย์

กฤษศิลา โฮมสเตย์

Address :อ.ศรีนครินทร์, จังหวัด พัทลุง, 93000,Thailand

Tel :+(66)-(99)-2963928

บ้านพักกาสะลอง

บ้านพักกาสะลอง

Address :อ.ควนขนุน, จังหวัด พัทลุง, 93110,Thailand

บ้านหน้าเกาะ บลิสฟูล รีสอร์ท

บ้านหน้าเกาะ บลิสฟูล รีสอร์ท

Address :อ.ศรีนครินทร์, จังหวัด พัทลุง, 93000,Thailand

Tel :+(66)-(74)-605770

โรงแรมริมธาร

โรงแรมริมธาร

Address :อ.ควนขนุน, จังหวัด พัทลุง, 93110,Thailand

Tel :+(66)-(63)-0657884

อิงเขา โฮมสเตย์

อิงเขา โฮมสเตย์

Address :อ.เขาชัยสน, จังหวัด พัทลุง, 93130,Thailand

Tel :+(66)-(86)-3551966

โรงแรมเค.ซี.อินน์

โรงแรมเค.ซี.อินน์

Address :ถนนเพชรเกษม, อ.เขาชัยสน, จังหวัด พัทลุง, 93130,Thailand

Tel :+(66)-(95)-4392786

โกจิ้วรีสอร์ท

โกจิ้วรีสอร์ท

Address :อ.บางแก้ว, จังหวัด พัทลุง, 93140,Thailand

ดี.ดี.รีสอร์ท

ดี.ดี.รีสอร์ท

Address :ประดิษฐ์ อุทิศ, อ.ตะโหมด, จังหวัด พัทลุง, 93160,Thailand

Tel :+(66)-(89)-4660554

บ้านล้านบัว รีสอร์ท

บ้านล้านบัว รีสอร์ท

Address :อ.ควนขนุน, จังหวัด พัทลุง, 93150,Thailand

Tel :+(66)-(74)-685573

Hotel Relate in พัทลุง

ก้องฟ้า

  ก้องฟ้า

 • Address : 174 ม.3 ต.ป่าพะยอม อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
 • Tel : 086-2980108
 • Province : พัทลุง
 • Thailand
พนางตุงรีสอร์ท
ร้อยช่างแม่ขรี
เคซี อินน์

  เคซี อินน์

 • Address : 191/4 ม.1 ต.ควนขนุน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
 • Tel : 081-6904169
 • Province : พัทลุง
 • Thailand
แกรนด์ พี.แอล

  แกรนด์ พี.แอล

 • Address : 64/12 ถ.ประชาบำรุง ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง
 • Tel : 0-7461-5705-7
 • Province : พัทลุง
 • Thailand
ริมควนรีสอร์ท
มายการ์เด้นรีสอร์ท
เคซี รีสอร์ท

  เคซี รีสอร์ท

 • Address : 232 ม.2 ต.ท่ามิหรำ อ.เมือง จ.พัทลุง
 • Tel : 074-615323
 • Province : พัทลุง
 • Thailand

เช็คราคาโรงแรมใน พัทลุง
เช็คราคาโรงแรมใน พัทลุง